14 stycznia 2022 r.

Technokracja: jak nakazy szczepień stały się bronią polityczną

Chociaż ten artykuł koncentruje się na obecnej administracji, jest to globalna strategia stosowana przez technokratów na całym świecie. Z pewnością zastrzyki mają odrębny, ale powiązany cel, wyraźnie obserwuje się wykorzystanie rządów do egzekwowania polityki dystopijnej. Kiedy ich użyteczność się skończy, te same rządy zostaną wrzucone pod autobus technokratów.


Wprowadzenie 5G może zagrozić bezpieczeństwu lotniczemu

Wdrożenie 5G podnosi bezpieczeństwo lotnicze, ponieważ „wykazano, że transmisja z tych wież zakłóca działanie wysokościomierzy radarowych, szeroko stosowanych w helikopterach i innych samolotach do pomiaru wysokości”. 5G to niezbędna technologia umożliwiająca korzystanie z Internetu rzeczy (IoT), który ma pierwszeństwo przed zdrowiem i bezpieczeństwem ludzi.


Administracja Bidena instytucjonalizuje dyskryminację religijną

Według Departamentu Sprawiedliwości rząd powinien praktykować niedyskryminację ze względu na „rasę, kolor skóry, pochodzenie, płeć, religię lub wiek”. Ponieważ większość zwolnień religijnych jest wymagana przez chrześcijan, budowanie krajowej bazy danych wniosków o zwolnienie nie tylko ich stygmatyzuje, ale tworzy „legalną” listę wrogów państwa.