Pandemiczny

Projekt Veritas Stings Pfizer odkrywa „kierowaną ewolucję” wirusa w celu maksymalizacji zysków

Oczywiście dyrektor firmy Pfizer mówi, że „kierowana ewolucja” różni się od „wzmocnienia funkcji”, ale wynik jest taki sam i również przemyślany. Tworzenie mutacji wirusa w celu wcześniejszego przygotowania szczepionek dla tej mutacji jest nie tylko rażąco nieetyczne, ale także jawnie nielegalne. To najciemniejsza strona technokracji w pracy.

Przeczytaj więcej

W sierpniu 58% zgonów z powodu COVID było „zaszczepionych” zastrzykami mRNA

Inne badanie donosi: „Osoby w wieku 65 lat i starsze stanowią 16% całej populacji USA, ale 75% wszystkich dotychczasowych zgonów z powodu COVID”. Której grupie najpilniej powiedziano, aby dostała zastrzyki z mRNA? Osoby powyżej 65 roku życia! To ludobójstwo osób starszych – tych „bezużytecznych zjadaczy”, których Technokraci uważają za największe źródło nieefektywności i marnotrawstwa w ich machinie społecznej.