Styczeń 4, 2022


Dyrektor ds. Ubezpieczeń na Życie: Śmiertelność w wieku produkcyjnym wzrosła o 40%

Wojny rodzą martwe ciała, a wojna Technokracji ze światem nie jest wyjątkiem. Bez względu na konkretną przyczynę śmierci, martwe ciała gromadzą się w niespotykanym dotąd tempie w historii Ameryki. Firmy ubezpieczeniowe nie dbają o propagandę i retorykę COVID; Tabele aktuarialne i faktyczne wypłacone roszczenia z tytułu śmierci mówią ostateczną historię.


Nowe samochody w UE będą teraz zawierać „czarną skrzynkę” do śledzenia i rejestrowania zachowań

Technokraci mają obsesyjno-kompulsywne skłonności do zbierania danych z czujników na temat wszystkiego, co się porusza, przetwarza lub działa. Pojazdy są idealnym celem do wszechobecnego zbierania danych i oczywiście policja jako pierwsza będzie miała dostęp do nowej skarbnicy. Sugerowanie, że dane będą anonimizowane i dostępne dla innych podmiotów, takich jak firmy ubezpieczeniowe, jest niedorzeczne.