CBDC

7 filarów globalnego systemu CBDC

Nie ma wątpliwości, że waluty cyfrowe Banku Centralnego są w naszej przyszłości, ale większość początkowych alarmistycznych doniesień pominęła wiele ważnych szczegółów i wydarzeń związanych z globalnym rozwojem CBDC. Ten dokument badawczy przedstawia aktualny stan i plan działania w jasny i jednoznaczny sposób. Rekomendowane lektury!

Przeczytaj więcej

WSJ: Nadchodzą cyfrowe waluty banku centralnego, gotowe czy nie

Jest to artykuł, który trzeba przeczytać, aby zrozumieć jeden punkt: CBDC pozwolą obywatelom ominąć banki komercyjne w celu posiadania rachunków waluty cyfrowej bezpośrednio w Rezerwie Federalnej. Jest to głębokie, ponieważ grozi wypadnięciem z rynku wszystkich banków peryferyjnych, S&L i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; odbiera również Senatowi uprawnienia konstytucyjne do regulowania waluty i monet. Niewielu o tym mówi, ale WSJ właśnie rzucił ci to w twarz!