Tyrania

Tyrania technokracji i religia maskowania

Technokracja twierdzi, że jest „nauką o inżynierii społecznej”. Technokraci zwrócili się ku praktykom religijnym, w których powszechne były maski na twarz, a następnie użyli tej praktyki jako broni we wszystkich religiach. Służyło to tłumieniu wolności słowa (tj. nie mów o technokratach) i wymuszaniu uległego zachowania na tych, którzy byli zbyt naiwni, aby się na to zgodzić. To była genialna strategia, choć wyraźnie zła. Kiedy to zobaczysz, nigdy więcej się na to nie nabierzesz. Wolni ludzie nie noszą masek!

Czytaj więcej