Scjentyzm

David Stockman: Naukowość to nowa droga do poddaństwa

Znany ekonomista David Stockman brzmi bardzo podobnie do Patricka Wooda w Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation: „Dzisiejsze wielkie zagrożenie dla kapitalistycznego dobrobytu, wolności osobistej i konstytucyjnego rządu, jakie znamy, nie jest marksizmem, socjalizmem ani żadnym innym wariantem tradycyjnej ideologii lewicowej”. Scjentyzm jest wspierającą filozofią zarówno Technokracji, jak i Transhumanizmu.

Przeczytaj więcej