Smart Grid

Forbes: Smart Grid Dreams Fading bez wsparcia kongresowego

Oczywiście dostawcy inteligentnych sieci Technocrat chcieliby więcej darmowych pieniędzy od podatników, aby zakończyć sidło wszystkich konsumentów energii w masowej sieci gromadzenia danych. Jednak nie pozwól, aby retoryka ukrywała fakt, że inteligentne sieci zostaną ukończone z większym funduszem federalnym lub bez niego, ponieważ jest to kluczowy wymóg Technokracji.