24 stycznia 2022 r.


Pam Popper: Jak wygrać wojnę z tyranią

Dr Pam Popper udziela wywiadu i opisuje swoje sukcesy w odpieraniu zamachu stanu Technokracji. Znaczenie odbudowy grup społecznych, w których może dojść do interakcji twarzą w twarz, ma kluczowe znaczenie, ale jednocześnie wykorzystuje się system sądowniczy do rzucenia przysłowiowego klucza francuskiego.