12 stycznia 2022 r.


Inne: Tyrania zawsze tworzy kozła ofiarnego do demonizacji

Coraz więcej ostrzeżeń pojawia się w związku ze zjawiskiem kozła ofiarnego, które charakteryzuje nieszczepionych jako mniej niż ludzkie i wymaga przymusowego podporządkowania się w celu ochrony „dobra wspólnego”. Ciągłe nieprzestrzeganie przepisów musi być karane przez wypędzenie ich ze społeczeństwa.