23 stycznia 2022 r.

Co kieruje umysłem technokraty?

Technocracy News & Trends przez lata opublikowało kilka artykułów na temat umysłu technokratów, takich jak Mind of a Technocrat: The Post Human World i The Technocrat Mind: Pfizer's Unconscionable Crimes, Past and Present. Oto inny pisarz, który próbuje to uporządkować i dodaje nową perspektywę.