12Days

Dzień 3: Technokracja w Europie i Ameryce

Ugruntowując się w nieprzeniknionej strukturze władzy, technokraci zabijają teraz demokrację, wolną przedsiębiorczość i kapitalizm, aby wprowadzić system ekonomiczny technokracji znany jako zrównoważony rozwój lub zielona gospodarka.