Zrównoważony rozwój wykracza poza systemy polityczne, aby kontrolować wszystko

Róża Koire
Udostępnij tę historię!
Rosa Koire, założycielka Demokraci przeciwko Agendzie ONZ 21, była rzadką osobą, która całkowicie pojmowała ogrom zrównoważonego rozwoju, czyli technokracji: „Jest to plan, kompleksowy plan działania na XXI wiek, aby inwentaryzować i kontrolować całą ziemię, całą wodę, wszystkie rośliny, wszystkie minerały, wszystkie zwierzęta, wszystkie budownictwo, wszystkie środki produkcji, całą energię, wszystkie organy ścigania, wszystkie opieka zdrowotna, cała żywność, cała edukacja, cała informacja i wszyscy ludzie na świecie”. ⁃ Redaktor TN
 

HISTORIA W SKRÓCIE

> Agenda 21 (Agenda na XXI wiek) to plan inwentaryzacji i kontroli wszystkich gruntów, wody, minerałów, roślin, zwierząt, budownictwa, środków produkcji, żywności, energii, informacji, edukacji i wszystkich istot ludzkich na świecie

> Ta mapa drogowa dla globalnego totalitaryzmu została uzgodniona przez 179 krajów, w tym Stany Zjednoczone, na konferencji zrównoważonego rozwoju w 1992 r. w Brazylii

> Widzieliśmy różne aspekty Agendy 21 wdrażane w ciągu ostatnich trzech lat pod przykrywką bezpieczeństwa biologicznego i globalnej pandemii COVID-19. Zielony Nowy Ład (Green Agenda), „Build Back Better”, Czwarta Rewolucja Przemysłowa (ruch transhumanistyczny) i The Great Reset – wszystko to jeszcze bardziej ułatwi realizację Agendy 21

> Agenda 21 opiera się na ideologii „komunitarianizmu”, która twierdzi, że „prawa jednostki powinny być zrównoważone z prawami społeczności”. Społeczność jednak w zamyśle globalistów tworzą organizacje pozarządowe (NGO), korporacje i rząd, które mają dyktować, co dzieje się na świecie. Ludzie tak naprawdę nie są częścią równania

> „Zrównoważony rozwój” NIE polega na recyklingu ani na zapewnieniu wystarczającej ilości żywności i zasobów dla wszystkich. Chodzi o przenoszenie populacji z obszarów wiejskich i podmiejskich do skoncentrowanych centrów miast, gdzie można monitorować i kontrolować ich wykorzystanie zasobów

Powyższy film przedstawia nieżyjącą już Rosę Koire, byłą dyrektor wykonawczą Post Sustainability Institute and Democrats Against UN Agenda 21,1 i autor książki „Za zieloną maską: Agenda ONZ 21”. Spędziła dziesięć lat przed swoją przedwczesną śmiercią, badając i edukując ludzi na temat polityki publicznej mającej na celu pozbawienie nas naszych indywidualnych praw.

Zanim podjęła tę walkę, przez prawie trzy dekady była szefem oddziału dystryktu w Departamencie Transportu Kalifornii. Koire zmarł z powodu zatorowości płucnej i przerzutowego raka płuc pod koniec maja 2021 roku.

W powyższym filmie Koire ujawnia prawdziwy program Agendy 21 Organizacji Narodów Zjednoczonych, który został przedstawiony podczas konferencji na temat zrównoważonego rozwoju w czerwcu 1992 roku.

Dokumenty2,3 z tej konferencji można pobrać w wielu językach ze strony celów zrównoważonego rozwoju ONZ4 oraz biblioteka cyfrowa ONZ.5 Wiele wywiadów i wykładów Koire na ten temat można znaleźć na stronie DemocratsAgainstUNAgenda21.com.6

Agenda 21 to globalizacja na sterydach

Koire był nieugięty, że Agenda 21 (aka Agenda na XXI wiek) była najważniejszym tematem naszych czasów, ponieważ:

„Plan inwentaryzacji i kontroli dla całej ziemi, wody, minerałów, roślin, zwierząt, budownictwa, środków produkcji, żywności, energii, informacji – i wszystkich istot ludzkich na świecie”.

Ta mapa drogowa globalnej kontroli i dominacji — globalnego totalitaryzmu — została uzgodniona przez 179 krajów na konferencji zrównoważonego rozwoju w Brazylii w 1992 roku. Gdyby Koire żyła dzisiaj, pod koniec 2022 roku, bez wątpienia ostrzegłaby nas wszystkich, że Agenda 21 jest teraz w końcowej fazie wdrażania.

Widzieliśmy różne aspekty Agendy 21 wdrażane w ciągu ostatnich trzech lat pod przykrywką bezpieczeństwa biologicznego i globalnej pandemii COVID-19. The Green New Deal (Green Agenda), „Build Back Better”, czwarta rewolucja przemysłowa7 (ruch transhumanistyczny) i The Great Reset , oficjalnie wprowadzony przez założyciela Światowego Forum Ekonomicznego Klausa Schwaba i ówczesnego księcia Karola w czerwcu 2020 r.8 — wszystkie one istnieją po to, aby wspierać i ułatwiać wdrażanie Agendy 21.

Czym naprawdę jest „zrównoważony rozwój”?

Jak zauważył Koire, większość ludzi ma złudzenie, że „zrównoważony rozwój” dotyczy takich rzeczy jak recykling i zapewnienie wystarczającej ilości żywności i zasobów dla stale rosnącej populacji. Ale nie, NIE o to właściwie chodzi. „Chodzi o przeniesienie populacji do skoncentrowanych centrów miast i usunięcie ich z obszarów wiejskich” — mówi Koire.

To także plan ograbienia niższych i średnich klas z ich bogactwa i przekształcenia globalnej populacji w niewolników pod cyfrową dyktaturą, w której wszystkie zasoby są kontrolowane od góry. To globalizacja na sterydach, a im większa globalizacja, tym mniej praw jednostki może istnieć.

Była premier Anglii Margaret Thatcher dała kiedyś następujące ostrzeżenie:9 „Kiedy państwo zrobi wszystko za ciebie, wkrótce wszystko ci zabierze – wtedy nie będziesz mieć podstaw do wolności osobistej, wolności politycznej ani wolności gospodarczej”.

„Społeczność” nie jest tym, czym myślisz

Jak wyjaśnił Koire, Agenda 21 opiera się na ideologii „komunitaryzmu”, która twierdzi, że „prawa jednostki powinny być zrównoważone z prawami społeczności”.

Możemy się z tym zgodzić, przynajmniej częściowo, ponieważ myślimy o „społeczności” jako o czymś, czego jesteśmy częścią i za co ponosimy odpowiedzialność. Jednak „społeczność” w umyśle globalistów to konstrukt złożony z organizacji pozarządowych (NGO), korporacji i rządu, które mają dyktować to, co dzieje się na świecie.

„My, jako jednostki, nie mamy dosłownie żadnego wpływu, chyba że się z tym zgadzamy” — mówi Koir. „Jeśli sprzeciwiasz się „społeczności” [tj. organizacjom pozarządowym, korporacjom i rządowi], prawu wspólnotowemu lub wspólnotowej taktyce społecznej, zostajesz odrzucony i zasadniczo stajesz się wyrzutkiem”.

Tak więc, żeby było jasne, Agenda 21 i Wielki Reset opierają się na ideologii, która mówi, że prawa jednostki muszą być zrównoważone z prawami organizacji pozarządowych, prywatnych korporacji i rządów. Słowo „zrównoważony” jest jednak mylące, ponieważ „społeczność” jest decydentem. Jedyną opcją jest poddanie się ich rządom lub wykluczenie ze społeczeństwa.

Próba uniemożliwienia wdrożenia Lokalnej Agendy 21 nie powiodła się

W 2013 roku organizacja Koire, Post Sustainability Institute, pozwała do sądu o powstrzymanie przejęcia San Francisco w Kalifornii przez Agendę 21. Jak donosiło wówczas Off the Grid News:10

„W Stanach Zjednoczonych ponad 500 dużych i średnich miast jest członkami międzynarodowej organizacji zajmującej się zrównoważonym rozwojem, która podobno wspiera wdrażanie Agendy 21. Grupa znana jako Post Sustainability Institute niedawno złożyła pozew o wstrzymanie projektu Plan Bay Area, która jest strategią transportu dalekiego zasięgu i użytkowania gruntów / mieszkalnictwa w rejonie San Francisco, której cel końcowy to 2040 r.

Według strony internetowej Plan Bay Area, celem jest „dostosowanie się do przyszłego wzrostu populacji i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z samochodów i lekkich ciężarówek”. Odbywa się to poprzez budowanie dzielnic, które znajdują się „w odległości krótkiego spaceru od częstych usług tranzytowych” i które oferują „szeroką gamę opcji mieszkaniowych” oraz obejmują sklepy spożywcze, domy kultury i restauracje.

W filmie Koire wyjaśnia, co tak naprawdę próbuje osiągnąć Plan Obszaru Zatoki. Zgodnie z tym planem, jakikolwiek przyszły rozwój w rejonie Zatoki San Francisco będzie ograniczony do zaledwie 4% dostępnej ziemi. Wszystkie 101 miast i hrabstw zostanie połączonych, a wszystkie decyzje dotyczące użytkowania gruntów będą podejmowane przez niewybieralny zarząd.

Konsekwencje, jakie będzie to miało dla użytkowania gruntów, wartości nieruchomości, przedsiębiorstw i przymusowego przemieszczania się ludzi, są „niezgłębione” – mówi Koire. Porównuje to do „obozu koncentracyjnego przyszłości”, w którym zużycie wody i energii jest monitorowane i ograniczane, a dostęp do przyrody i gruntów poza miastem jest zabroniony. Niestety, po trzech latach przegrali sprawę, a plan Bay Area Agenda 21 jest nadal realizowany.11

Znaczenie lokalnego przejęcia kontroli

Powstrzymanie przyjmowania i wdrażania Agendy 21 na szczeblu lokalnym jest kluczową taktyką, ponieważ, jak wyjaśnia, „regionalizacja jest odskocznią do globalizacji, a globalizacja to standaryzacja systemów globalnych”.

I znowu globalne systemy, o których mówimy, obejmują wykorzystanie ziemi, wody, minerałów, roślin, zwierząt i ludzi. Obejmuje wszystkie rodzaje budownictwa, środki produkcji, żywność, energię, systemy informacyjne i edukację. WSZYSTKIE systemy na świecie mają zostać „zharmonizowane” i poddane kontroli jednostki centralnej.

Dopóki systemy nie są zsynchronizowane, aby mogły ze sobą współpracować, nie można nimi sterować centralnie. Na tym też polega Wielki Reset — na globalnej harmonizacji i synchronizacji systemów, aby umożliwić centralne sterowanie całym światem. Wielki Reset to Agenda 21 pod inną nazwą.

Jak zauważył Koire, „Celem Agendy 21 jest jeden światowy rząd i całkowita kontrola ze strony jednostki centralnej”, a plan jest wdrażany przy fałszywym założeniu, że musimy wdrożyć wszystkie te zmiany, aby zatrzymać zmiany klimatyczne.

Podsumowanie celów Agendy 21

Podsumowując, cele Agendy 21 i Wielkiego Resetu to:

  • Przenieś WSZYSTKICH ludzi do dużych miast, gdzie można ich łatwo kontrolować — plan Wielkiego Resetu jest bardziej szczegółowy, ponieważ wymaga, aby ludzie mieszkający w inteligentnych miastach byli pod całodobowym nadzorem. Czwarta rewolucja przemysłowa dodaje kolejną warstwę, ponieważ wzywa do połączenia człowieka z technologią, więc nadzór i kontrola będą miały miejsce na poziomie biologicznym, umysłowym i emocjonalnym.
  • Zniszcz reprezentatywny rząd i zamiast tego zleć niewybieralnym zarządom podejmowanie wszystkich decyzji.
  • Wymazać granice jurysdykcyjne i narodowe poprzez regionalizację (przykładem regionalizacji jest Unia Europejska) i faszyzm, tj. partnerstwa publiczno-prywatne — partnerstwa publiczno-prywatne, czyli partnerstwa między korporacjami a rządem, wykluczają wyborców z równania.

„Społeczność faszystowska” (przywołując definicję obu terminów) chce mieć możliwość a) swobodnego przemieszczania pracowników przez granice, b) swobodnego przemieszczania towarów bez regulacji oraz c) obniżania płac. Najprostszym sposobem na osiągnięcie tego wszystkiego jest usunięcie granic państwowych.

Trzy filary Agendy 21

Jak wyjaśnił Koire, trzy filary Agendy 21 to trzy litery „E”:

Gospodarka

Ekologia

Kapitał (sprawiedliwość społeczna)

Podobnie jak w przypadku terminu „społeczność”, większość wyobraża sobie, że rozumie, co oznacza słowo „sprawiedliwość”. Myślą, że oznacza to sprawiedliwą dystrybucję żywności, wody, energii i tak dalej. Myślą, że chodzi o zmniejszenie dysproporcji między bogatymi a biednymi. Ale znowu się mylą.

Sprawiedliwość społeczna obejmuje „zubożenie ogromnej części populacji i upadek krajów rozwiniętych”, wyjaśnia Koire, dodając: „Sprawiedliwość społeczna jest kodem tego ruchu [ludzi i towarów] i redukcji populacji”.

Trzy filary, postrzegane jako połączone ze sobą kręgi, są przedstawiane jako trzy obszary, które należy zrównoważyć. Ale „równowaga”, o której mowa, jest równowagą wspólnotową. To nie jest równowaga dla dobra ludzi. Zrównoważony punkt centralny to obszar scentralizowanej kontroli, dzięki czemu korporacje i rządy mogą dowolnie wykorzystywać i kontrolować ludzi.

Jak się bronić

Chociaż zmierzamy w kierunku scentralizowanego totalitarnego jednego rządu światowego, jeszcze tam nie jesteśmy. Nadal mamy możliwość odepchnięcia, poprzez:

Odmowa współpracy przy wprowadzaniu i wdrażaniu punktów Agendy 21, tyrańskich nadużyć i narzędzi nadzoru/kontroli, takich jak tożsamość cyfrowa i programowalne waluty cyfrowe banku centralnego (CBDC)

Szeroko demaskując i dyskutując plan totalitarny

Wspólna praca w celu sfinansowania tych planów, zwłaszcza lokalnych planów Agendy 21

Pomaganie dzieciom zrozumieć, że są indoktrynowane, od przedszkola do szkoły wyższej, aby zaakceptować i wspierać ich własny upadek

Stań w obronie praw i wolności osobistych

Przywództwo podąża za scenariuszem

Czy zastanawiałeś się, dlaczego nikt — z nielicznymi wyjątkami — w rządzie, zarówno na poziomie lokalnym, jak i stanowym lub federalnym, nie przeprosił za jakiekolwiek „błędy” związane z pandemią? Raz po raz ich twierdzenia i obietnice okazywały się błędne, ale nie nadeszły żadne przeprosiny.12,13

Większość po prostu kontynuuje, jakby żadne z ich fałszywych oświadczeń i złych osądów nigdy się nie wydarzyło. Powodem, dla którego nie chcą przyznać, że cokolwiek wydarzyło się podczas pandemii, było pomyłką, jest to, że od początku wiedzieli, że to wszystko było kłamstwem.

Dostali scenariusz i postępowali zgodnie z tym scenariuszem. Koniec opowieści. Scenariusz nigdy nie miał sensu, ponieważ był zmyśloną narracją. Nic nie było oparte na rzeczywistych faktach lub wydarzeniach ze świata rzeczywistego. Scenariusz został stworzony, aby dać złudzenie, że środki były konieczne. W rzeczywistości środki związane z pandemią były przykrywką, która zepchnęła nas do Agendy 21 i Wielkiego Resetu.

Ponieważ globalne systemy rozpadają się teraz z powodu tych środków, ci sami złoczyńcy rozwijają inną narrację, inny scenariusz, który mówi, że to naprawią. „Odbudują lepiej” i sprawią, że wszystko będzie sprawiedliwe i ekologiczne. COVID zawsze polegał na zapoczątkowaniu globalnego totalitaryzmu.

Muchą w maści był fakt, że COVID nigdy nie był tak śmiertelny, jak starali się to przedstawiać, iz czasem rzeczywistość wyprzedziła fałszywą narrację. Ogromny sprzeciw wobec paszportów szczepionek również utrudnił proces przejęcia, a teraz urzędnicy firmy Pfizer wbili ostatni gwóźdź do trumny, przyznając, że szczepionki COVID nigdy nie były testowane, aby sprawdzić, czy rzeczywiście powstrzymały infekcję i transmisję, co było jedyną podstawą paszportów .

Bez uzasadnienia bezpieczeństwa biologicznego wracają do forsowania tożsamości cyfrowej, co było kolejnym krokiem w procesie cyfrowego zniewolenia, ale teraz duże połacie populacji przyłapały się i wiedzą, co zamierzają.

Na przykład, na długo przed objęciem urzędu przez nowego premiera Anglii, Rishi Sunaka, The National Pulse donosił o jego bezpośrednich powiązaniach z firmą partnerską Światowego Forum Ekonomicznego, która promuje identyfikatory cyfrowe i oceny wiarygodności społecznej.14 Te załamania były być może boską interwencją, aby uchronić cały świat przed wpadnięciem w pułapkę.

Stan administracyjny jest główną częścią problemu

Podczas gdy wielu wiązało swoje nadzieje z polityczną zmianą warty, większość zapomina lub nie rozumie, że wybrani urzędnicy nie mają takiej władzy, jakiej oczekujemy od nich. Jak wyjaśnił The Epoch Times, prawdziwa władza w rzeczywistości spoczywa w rękach niewybranych administratorów. To tam musi nastąpić prawdziwe oczyszczenie:15

„Teraz jest raczej oczywiste, że mamy do czynienia z bestią, która obejmuje media, technologię, organizacje non-profit oraz międzynarodowe i międzynarodowe agencje rządowe oraz wszystkie grupy, które reprezentują.

To powiedziawszy, zajmijmy się tutaj najbardziej oczywistym problemem: państwem administracyjnym… [E] wybrani politycy mają przewagę liczebną i są przechytrzyni ze wszystkich stron, udając tylko, że rządzą, gdy w rzeczywistości faktycznymi sprawami państwa zarządzają doświadczeni profesjonaliści ze stałymi stanowiskami…

[Tak] jak stawka jest wysoka, tak też problem wdrożenia rozwiązania – demokracji przedstawicielskiej jako środka do odzyskania samej wolności – jest również niezwykle trudny… Rzeczywiście, cały system wydaje się być ustawiony przeciwko zmianom.

Zaczyna się od stałego personelu na Kapitolu. To plemię. Przenoszą się z urzędu do urzędu. Wszyscy oni znają się nawzajem, a także stały personel biurokracji, który służy Kongresowi, a oni z kolei mają bliskie stosunki ze stałym personelem biurokracji wykonawczej, który z kolei ma bliskie relacje z mediami i dyrektorami korporacji lobbowanie członka Kongresu.

Naiwni ludzie, bez względu na to, jak dobre intencje, są szybko otoczeni. Tak właśnie stało się z Donaldem Trumpem. Uznał, że jako prezydent będzie dyrektorem naczelnym nie tylko całego rządu, ale całego kraju. W ciągu kilku miesięcy okazało się, że jest inaczej…

Właśnie dlatego należy jak nigdy dotąd skoncentrować się na problemie państwa administracyjnego. Trzeba ją penetrować i rozbierać kawałek po kawałku.

Będzie to wymagało nie tylko ciągłych dochodzeń, ale także odważnych projektów ustaw, które mają na celu nie cięcia, ale całkowite pozbawianie funduszy całych agencji, jedna po drugiej. Tego właśnie będzie wymagać dokonanie prawdziwej zmiany…

W końcu tym, co jest potężniejsze niż zmiany polityczne, a nawet wstrząsy wyborcze, które zbyt często kończą się fiaskiem w wyniku działalności wywrotowej, są dramatyczne zmiany w opinii publicznej.

Każda instytucja ostatecznie nagina się do tego, dlatego badania, edukacja, świetne dziennikarstwo i kompetentne media, a także sieci przyjaźni i organizowanie społeczności mogą być w rzeczywistości bardziej fundamentalne niż wybory. Wszystko to się zaczęło i rośnie. W tym tkwi prawdziwa nadzieja”.

Uświadom sobie, gdzie leży Twoja prawdziwa moc

Bez względu na to, która partia dzierży władzę, zdaj sobie sprawę, że Twoja władza jako jednostki leży w Twoich osobistych, codziennych decyzjach. Politycy mówią, co jest konieczne, aby zostać wybranymi, na podstawie ankiety dotyczącej tematów do dyskusji. Publiczne wystąpienia polityków nieustannie „ewoluują” i rzadko są zgodne z ich działaniami przynoszącymi korzyści ich sponsorom korporacyjnym.

Zdaj sobie również sprawę, że tworzenie podziałów wśród ludzi jest częścią starannie zaplanowanego planu, który działa na korzyść oligarchii, więc naprawdę musimy mądrzej podchodzić do tego, jak angażujemy się w proces polityczny i unikać wpadania w ich starannie skonstruowane i wyrafinowane strategie, które ograniczają nas od osiągnięcia zmian, których pragniemy i których rozpaczliwie potrzebujemy.

Tak długo, jak skaczemy sobie do gardeł, odwraca to naszą uwagę od analizowania i rozwiązywania podstawowego systemu, który w pierwszej kolejności stwarza problemy. Więc niech ludzie mają swoje zdanie. Ostatecznie, kontrolujące interesy tworzą prawa i płacą politykom za ich uchwalanie. Ale wiedza to potęga, więc wykorzystaj ją, aby przejąć kontrolę tam, gdzie ma to największe znaczenie — lokalnie.

Siła jednostki jest żywa i ma się dobrze nawet w tym głęboko wadliwym systemie. Staje się twój, wychodząc poza system z każdą decyzją i zakupem. Z każdym działaniem, które podejmujesz, dajesz również przykład innym do naśladowania, czyniąc cię tym samym agentem zmian w swoim własnym małym kręgu rodziny, przyjaciół i znajomych.

W końcu nasze wspólne działania spowodują zmiany, które są tak bardzo potrzebne, a myślenie lokalne ostatecznie przyniesie efekt globalny.

Pamiętajcie, branże, które obecnie kupują naszych polityków i tworzą własne prawa, nie mogą utrzymać władzy bez waszego stałego wsparcia finansowego. Chociaż możemy nie mieć znaczącego wyboru, w jaki sposób nasze składki podatkowe są dystrybuowane do tych branż poprzez dotacje i umowy, mamy bardzo duży wpływ, dokonując odpowiedzialnych zakupów każdego dnia.

Wycofaj to wsparcie, a automatycznie przekażesz władzę finansową dobroczynnemu biznesowi zgodnemu z twoimi podstawowymi zasadami. Doskonałym tego przykładem jest zakup lokalnie uprawianej żywności od rolnika ekologicznego.

Umożliwiasz temu rolnikowi kontynuowanie uprawy żywności dla społeczności, która wspiera regenerację środowiska i zdrowie ludzi, i pozbawiasz uprawnień wielkich producentów fast foodów, którzy wywierają nadmierny wpływ na politykę rolną. W tym tkwi twoja prawdziwa moc.

Niezależność żywnościowa jest kluczem do innych form niezależności

Czas sprzeciwić się, wyjść z systemów globalistycznych i federalistycznych, zaczynając od jedzenia. Jeśli nie możesz samodzielnie uprawiać, poznaj rolnika, który to potrafi. Trzymaj pieniądze w swojej społeczności; im bliżej, tym lepiej. Najlepiej ujął to Kissinger:16

„Kontrolując ropę, kontrolujesz narody; kontroluj jedzenie, a ty kontrolujesz ludzi”.

Jeśli nie podoba ci się stan narodu (lub świata), przestań jeść przetworzone i ultra przetworzone śmieciowe jedzenie. Niektórzy mogą początkowo sądzić, że ta decyzja nie ma nic wspólnego z czymkolwiek, co jest złe na świecie, ale jeśli naprawdę się nad tym zastanowisz, zdasz sobie sprawę, że im większą niezależność zyskasz dzięki jedzeniu, tym większą niezależność stworzysz w także inne obszary.

Ponieważ żywność jest tak potężną formą kontroli, złamanie tego mechanizmu kontroli będzie miało efekt fali, który rozszerzy się na wiele innych branż i dziedzin działalności, w tym na arenę polityczną.

W miarę jak zbliżamy się do 2023 r. i później, lokalne bezpieczeństwo żywnościowe będzie ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ światowe niedobory żywności i głód są u naszych drzwi. Więc przygotuj się. Jeśli tego nie zrobisz, wiele z twoich opcji zostanie wyeliminowanych, ponieważ będziesz zmuszony zaakceptować globalistyczną standaryzację systemu żywnościowego lub umrzeć z głodu.

Przeczytaj całą historię tutaj…

O wydawcy

Patrick Wood
Patrick Wood jest wiodącym i krytycznym ekspertem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki, agendy 21, 2030 i historycznej technokracji. Jest autorem Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) i współautorem Trilaterals Over Washington, Volumes I i II (1978–1980) wraz z nieżyjącym Antonim C. Suttonem.
Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

3 Komentarze
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze
Guma123

Ups, bardzo wcześnie rano napisałem do Ciebie wiadomość/e-mail z Włoch po przeczytaniu Twojego poprzedniego e-maila o Twojej nowej książce. Stwierdziłem, że NIGDY nie kupiłem ŻADNEJ pozycji z wykorzystaniem Amazon – NIGDY. Pytanie, w jaki sposób mogę otrzymać Twoją książkę, korzystając z usług innego Wydawnictwa i Przewoźnika. Wspominając, że RFK Jnr i wielu innych wojowników w WW111 również używa Amazona - DLACZEGO? to jest płacenie za własną truciznę. Zapytano również, czy różni Wojownicy mogliby łączyć się ze sobą i kontaktować się z uznanymi sprzedawcami książek we wszystkich krajach, a częścią umowy jest to, że lokalny przewoźnik transportowy będzie... Czytaj więcej "