1 maja 2023 r.


Wielkie firmy technologiczne potężniejsze niż państwa narodowe?

on artykuł notatki. „Największe światowe firmy technologiczne są teraz bogatsze i potężniejsze niż większość krajów”. Technokracja i demokracja (lub jakikolwiek inny system rządów) są dla siebie jak materia i antymateria. Technokracja ostatecznie usunie wszelkie formy struktur politycznych, aby po prostu rządzić światem za pomocą dekretu, tj. ich algorytmów.


Stan Nowy Jork jako pierwszy zakazał gazu ziemnego w nowych konstrukcjach

Ruch ekologiczny na rzecz elektryfikacji wszystkiego nie wygasa, nawet gdy dziewiąty Okręgowy Sąd Apelacyjny w tym miesiącu uchylił zakaz gazu ziemnego w kalifornijskim mieście Berkeley. Naród nie ma już wystarczająco niezawodnej produkcji energii elektrycznej, aby zasilić eksplozję pojazdów elektrycznych. Niemniej jednak technokraci są zdecydowani kontrolować całą produkcję i zużycie energii⁃