22 maja 2023 r.

To banki centralne sfałszowały kryzys Lehman Brothers w 2008 roku

W mojej książce The Evil Twins of Technocracy and Transhumanism, rozdział 9, Who's Driving This Train, moja analiza sieci członków Komisji Trójstronnej ujawniła, że ​​banki centralne wyłoniły się jako główne centrum kontroli globalizacji. Bank Rozrachunków Międzynarodowych znajduje się na szczycie piramidy banku centralnego. Dlatego ten artykuł jest wielkim odkryciem, które potwierdza moją analizę.


Klub Rzymski, histeria klimatyczna i globalne zarządzanie

Moja książka, Technocracy: The Hard Road to World Order, została zatytułowana po artykule Richarda Gardnera z 1974 roku, który ukazał się w czasopiśmie Spraw Zagranicznych. Taka była geneza współczesnej globalizacji, której architekci stworzyli fałszywy kryzys klimatyczno-populacyjny, aby wywołać panikę na świecie, aby zaakceptował ich drakońskie żądania. To było oszustwo od pierwszego dnia i pozostaje oszustwem do dziś.


Gorsuch: Covid Lockdown Mania pozbawił swobód obywatelskich

Sędzia Sądu Najwyższego Neil Gorsuch oświadcza: „Od marca 2020 roku mogliśmy doświadczyć największej ingerencji w wolności obywatelskie w historii tego kraju w czasie pokoju”. Najwyższy czas, ale jest już za późno, ponieważ szkody zostały już wyrządzone. TN potępił bezmyślne niszczenie swobód obywatelskich od pierwszego dnia pandemii kierowanej przez globalistów.