16 maja 2023 r.


Microsoft twierdzi: nowa sztuczna inteligencja wykazuje oznaki ludzkiego rozumowania

Duże językowe modele AI weszły w fazę rozwoju około 2017-2018 i wyprodukowały już takie modele jak ChatGPT-4 Open AI. Jak szybko i jak daleko się posuną? W obecnym tempie pojemność i możliwości podwajają się mniej więcej co 2 lata i to na krzywej wykładniczej. Naukowcy coraz częściej zauważają, że sztuczna inteligencja zmierza w kierunku ludzkiej wrażliwości.