22 marca 2023 r.

AI będzie czczona jako Bóg, ale nie oczekuj miłosierdzia

Gdy wyznawcy wyznają swoje najbardziej osobiste grzechy „bogu” AI, zapełni to ich profil psychologiczny, aby wszyscy mogli to zobaczyć. Staje się to mechanizmem kontrolowania i manipulowania nimi na własną szkodę, jak to często miało miejsce w historycznych systemach religijnych. Niestety, człowiek ma wrodzoną potrzebę oddawania czci i wystarczy jakikolwiek stary wizerunek.