6 marca 2023 r.

Wolności obywatelskie: program wywiadu krajowego DHS

Najwyraźniej nie ma ochrony, która chroniłaby erozję swobód obywatelskich, jeśli chodzi o szpiegowanie przez rząd własnych obywateli, a tym bardziej, gdy agencje są wykorzystywane do wyrządzania krzywdy tym samym obywatelom. Konstytucja doświadczyła „śmierci tysiącami cięć” w ciągu ostatnich 50 lat i jest niebezpiecznie bliska ostatecznej śmierci.


Bidena EO 14067 promujący CBDC ma już rok

Diabeł tkwi w szczegółach. To 10-stronicowe rozporządzenie wykonawcze brzmi niewinnie, dopóki nie dojdziesz do sekcji definicji, gdzie „”zasoby cyfrowe” są zdefiniowane jako „w tym scentralizowane i zdecentralizowane platformy finansowe lub technologie peer-to-peer”. Scentralizowany oznacza, że ​​dane transakcyjne są przesyłane do centralnej bazy danych w celu ich przechowywania i analizy.


15-minutowe miasta są technikami w przebraniu

15-minutowe miasto jest przykrywką dla bonanzy zbierania danych dla technokratów, którzy je zaprojektują i będą obsługiwać. Miasta zaprojektowane z myślą o maksymalnej „wydajności” zawsze ujawniają myślenie technokratów, że celem jest sama wydajność, a maksymalny nadzór pozwala na maksymalną kontrolę w celu osiągnięcia jeszcze większej wydajności. U samego korzenia. to mechanistyczne myślenie jest antyludzkie.