29 marca 2023 r.

Ray Kurzweil: Nieśmiertelność już za osiem lat?

Ray Kurzweil jest technokratą i transczłowiekiem, który od dawna przewidywał, że Osobliwość urzeczywistni się do 2045 r. Teraz podnosi swoją prognozę do 2029 r., czyli za zaledwie 6 lat, stwierdzając, że nieśmiertelność żywych jest bliska i osiągalna; jednak osobiście koncentruje się na wskrzeszeniu ojca, co jest inną kwestią niż nieśmiertelność.


King Charles entuzjastycznie przyjmuje edycję genetyczną

King Charles jest całkowicie zgodny z dwuczęściowym Wielkim Resetem Światowego Forum Ekonomicznego: po pierwsze, aby stworzyć nowy globalny porządek gospodarczy, a po drugie, stworzyć Ludzkość 2.0 poprzez edycję genetyczną. Jak wyraźnie udokumentowałem, transhumanizm obejmuje przejmowanie DNA wszystkich żywych istot na ziemi, w tym roślin i owadów.


Uszkodzenia związane z Vax: 26.6 mln rannych, 1.36 mln osób niepełnosprawnych, 300 tys. dodatkowych zgonów, 150 mld USD strat ekonomicznych

Rzeź spowodowana eksperymentalnymi wstrzyknięciami mRNA przekracza poziom ludobójstwa i jest najgorszą katastrofą zdrowotną, jakiej kiedykolwiek doświadczyła Ameryka. Big Pharma i kierownictwo rządowe nie mogą powoływać się na ignorancję, a mimo to nadal dają światu do zrozumienia, że ​​zastrzyki są „bezpieczne i skuteczne”.