Agenda ONZ: Kobiety trzymane pod czujnym okiem Boga AI

Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ Amina J. Mohammed
Udostępnij tę historię!
Organizacja Narodów Zjednoczonych promuje 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), aby stworzyć Czwartą Rewolucję Przemysłową, czyli Technokrację. Cel zrównoważonego rozwoju nr 5 obiecuje bezpieczeństwo kobietom i dziewczętom, ale teraz wszyscy wiemy, że bezpieczeństwo wymaga nadzoru i starannego monitorowania i nie jest inaczej. ⁃ Edytor TN

W naszej wspólnej agendzie sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres chce osiągnąć równość płci we wszystkich obszarach, w tym w podejmowaniu decyzji, poprzez parytety i środki specjalne. Należy zachęcać kobiety do prowadzenia działalności gospodarczej, a głosy młodych kobiet powinny być częściej słyszane. Ponadto plan działania w sytuacjach nadzwyczajnych ma przyspieszyć likwidację przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Obejmuje to globalną kampanię mającą na celu wyeliminowanie wszystkich norm społecznych, które tolerują przemoc wobec kobiet. Wiąże się to również z 5 celem zrównoważonego rozwoju ONZ – osiągnięciem równości płci i wzmocnieniem pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt. W tej pracy sztuczna inteligencja i cyfryzacja odgrywają kluczową rolę. Kobiety muszą być pod czujnym okiem boga AI.

Kobiety zajmują coraz bardziej eksponowane pozycje w globalnej grze i realizacji cyfrowej transformacji. jako zastępca sekretarza generalnego ONZ Amina J. Mohammed deklarowane podczas pandemii:

Nadszedł czas, abyśmy stali się liderkami, podejmującymi działania w celu pokonania pandemii i wyjścia silniejsze.

Dobrym przykładem jest były premier Norwegii Erna Solberg został zaprezentowany. Była wcześniej współprzewodniczącą Grupa Rzecznika Sekretarza Generalnego ONZ ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju. Inicjatywa ONZ Kobiety powstają dla wszystkich zjednoczone liderki kobiet, w tym Solberg, z całego świata z misją powstrzymania pandemii i „lepszego odbudowy”.

Jesteśmy liderkami solidarności, aby ratować życie i chronić źródła utrzymania. Wzywamy wszystkich liderów we wszystkich krajach i sektorach do stawienia czoła ludzkiemu kryzysowi COVID-19. Zatrzymanie tej pandemii i wyjście z niej to wspólna odpowiedzialność wymagająca globalnej solidarności. Musimy lepiej wyzdrowieć. I możemy, budując razem lepiej. Razem jesteśmy silniejsi, gdy Women Rise for All.

Miało to również doprowadzić do powstania bardziej zrównoważonego, równego i neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla świata. Wśród kobiet, które wezwały do ​​globalnej solidarności, znalazły się: Melinda Gates, premier Danii Mette Fredriksen i wspomniane wcześniej Amina Mohammed. Organizacja Narodów Zjednoczonych zamierza oprzeć się na tej pracy.

W ONZ kwestie równości płci i upodmiotowienia kobiet są podejmowane w: UN Women Jednostka podrzędna, która została założona w 2010 roku. Szwecja jest największym pojedynczym ofiarodawcą wraz z krajami takimi jak Finlandia, Norwegia, Kanada, Australia, Niemcy, Japonia, Szwajcaria i USA.

Do partnerów biznesowych i filantropijnych należą: Fundacja Billa i Melindy GatesówFundacja FordaSpołeczeństwo otwarteProcter & GambleFundacja RockefelleraFirma Coca Cola i Unilever.

Partnerzy ci są powtarzającymi się nazwiskami w pracach ONZ nad Nasz wspólny program i wskazują na dominację Zachodu. Oznacza to również, że jest to głównie zachodnia perspektywa na problemy kobiet.

Globalny Plan Akceleracji

W 2021 r. wydano UN Women Globalny Plan Akceleracji, który stwierdza, że ​​COVID-19 pogorszył sytuację kobiet na całym świecie. Ten plan obiecuje temu zaradzić. Raport wskazuje sześć kluczowych punktów, którym należy przeciwdziałać lub wzmacniać.

i) Przemoc ze względu na płeć;

ii) Sprawiedliwość i prawa gospodarcze;

iii) autonomia cielesna oraz zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne (SRHR);

iv) Feministyczna Akcja na rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej;

v) Technologia i innowacje na rzecz równości płci;

vi) Ruchy feministyczne i przywództwo.

Jak więc rozwiązać te problemy?

Podstawowe zasady raportu dotyczą intersekcjonalności, przywództwa feministycznego i realizacji Wielkiej Transformacji. Oznacza to utworzenie „Koalicji na rzecz Równości Pokoleń”. To znaczy sieci wielopodmiotowe, które będą działać jak katalizatory wspólnego działania. Język wcale nie jest miękko kobiecy. Zamiast tego daje poczucie operacji wojskowej.

Koalicje te to partnerstwa między rządami, społeczeństwem obywatelskim, organizacjami międzynarodowymi i firmami działającymi ponad granicami państwowymi. Oprócz agencji i narodów ONZ obejmuje to podmioty takie jak Fundacja Billa i Melindy GatesówFundacja FordaFundacja RockefelleraMicrosoftSpołeczeństwo otwarteSalesforceUnilever i prestiżowy dom mody Gucci.

Są to agenci, którzy podjęli się określenia kierunku globalnego ruchu w kierunku wyznaczonych przez siebie celów. To podejście (wcześniej nazywane „zarządzaniem przejściowym”, opracowane dla rządu holenderskiego na początku 2000 roku) jest opisane w mojej pracy doktorskiej Ordo Ab Chao – Historia polityczna biopaliw w Unii Europejskiej (2012). Klaus Schwab ze Światowego Forum Ekonomicznego nazywa to teraz „kapitalizmem interesariuszy”.

Dlatego trudno się dziwić, że główne zagadnienia dotyczące fundacji i korporacji są reprezentowane. Należą do ich programów. Oprócz klimatu, przywództwa i reprodukcji cyfryzacja jest dla nas podstawą budowania „sprawiedliwego i neutralnego płciowo społeczeństwa”.

W podgrupie „Technologia i innowacje na rzecz równości płci”, z Fundacja RockefelleraSalesforceMicrosoft jako partnerzy jest to najwyższy priorytet. Grupa zaprezentowała m.in Reset cyfrowy dla różnych płci w Davos na cyfrowym spotkaniu WEF w styczniu 2021 r. Chociaż pandemia pogorszyła sytuację i, według WEF, „poszerzyła różnicę płci o pokolenie”, otworzyła się również na „katalizatorskie możliwości”.

To pokazuje schizofreniczne podejście, w którym każdy katastrofalny kryzys jest jednocześnie postrzegany jako fantastyczna okazja – zwłaszcza dla tych, którzy inwestują i dostarczają rozwiązania. W tym przypadku na ratunek przyjdzie GenderTech lub FemTech. Należy zachęcać kobiety i dziewczęta do korzystania z większej liczby rozwiązań cyfrowych w celu osiągnięcia bardziej „integracyjnej” transformacji cyfrowej. Zbieranie, analiza i kontrola danych to fundamenty nowego systemu.

Kształtowanie przyszłości płci

Wszystko opiera się na liczbach i statystykach. Technokratyczne myślenie, w którym wszystko powinno być dokładnie równe i podzielone na 50/50 in cała kolekcja sektorów społeczeństwa, nie bierze pod uwagę tego, z czym ludzie faktycznie chcą pracować, ani tego, że pracę powinni otrzymać najlepiej wykwalifikowani.

Zamiast tego doskonałość należy osiągnąć za pomocą specjalnych środków i kwot nadzorowanych przez technokratyczne systemy kontroli.

Jak zwykle bliski partner ONZ Światowe Forum Ekonomiczne jest gotowy do pomocy, z ich „Akceleratory parytetu płci” , który między innymi zakotwiczy „równość płci w polityce reagowania na COVID-19 i odbudowy”. Porównują one dane ze wszystkich narodów świata i klasyfikują każdy kraj według tego, jak blisko są idealnego podziału na płeć 50/50 w różnych sektorach.

Projekt jest podporządkowany WEF Centrum Nowej Gospodarki i Społeczeństwa z członkami takimi jak Fundacja Billa i Melindy GatesówMicrosoft i Salesforce. Sieć ekspercka WEF analizuje kwestie równości na forum we współpracy z UN Women. To tutaj powstają partnerstwa.

Przyspieszenie parytetu płci

Równość płci była również przedmiotem inicjatywy systemowej WEF „Shaping the Future of Education, Gender and Work”. W grupie roboczej ds. płci znajdujemy przedstawicieli m.in Fundacja Billa i Melindy GatesówSalesforceUnilever oraz firmy z branż takich jak zdrowie, farmaceutyka, telekomunikacja, bezpieczeństwo i reklama.

Jeden z punktów poruszonych w ich raporcie Przyspieszenie parytetu płci w czwartej rewolucji przemysłowej jest zwiększenie liczby kobiet na kierowniczych stanowiskach. Na przykład w rządach i dużych firmach. W raporcie WEF podkreśla Kanadę i Francję, na czele z marionetkami WEF Trudeau i Macron, jako dobre przykłady.

Premier Justin Trudeau w Kanadzie i prezydent Emmanuel Macron we Francji niedawno osiągnęli parytet płci w swoich gabinetach ministrów, podobnie jak niektóre inne kraje w ostatniej dekadzie.

Dzięki temu WEF zapewnił, że swoje własne, dobrze zaprogramowane kobiety zajmują kluczowe stanowiska. To znaczy ci, którzy przeszli różne programy przywódcze (takie jak: Młodzi globalni liderzy i Globalne kształtowniki). Daje to forum większą kontrolę nad programem i może kierować go w pożądanym kierunku.

W ostatnich latach duża liczba kobiet objęła czołowe stanowiska w realizacji zarówno wielkiej transformacji cyfrowej, jak i walki z COVID-19. Według Biura Statystycznego ONZ kobiety te miały duży wpływ na udaną walkę z pandemią.

W krajach, w których kobiety są u steru, potwierdzone zgony z powodu COVID-19 były sześciokrotnie niższe, na przykład częściowo z powodu szybszej reakcji przywódców i większego nacisku na dobrostan społeczny i środowiskowy. (Postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju – przegląd płci 2020)

Może to być również związane z faktem, że ogólnie kobiety są często bardziej przychylne i bardziej skłonne do reagowania bardziej emocjonalnie na zagrożenia, takie jak pandemie, zmiany klimatyczne i wojny. Jednocześnie oznacza to, że nie zadają trudnych pytań i łatwiej dadzą się przekonać do podjęcia drastycznych środków (takich jak zamykanie całych społeczności w celu ratowania życia). Może też łatwiej dadzą się oszukać przez przerysowane modele technokratów? Jako były premier Norwegii Erna Solberg deklarowane w związku z pandemią:

Wirus koronowy nie zna granic. … Ta pandemia wymaga pilnych wysiłków w duchu multilateralizmu: zjednoczonej globalnej odpowiedzi, której rdzeniem jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. W naszej globalnej wiosce solidarność jest jedyną opcją…

Ale z drugiej strony ten sam rodzaj mantry powtarzali światowi przywódcy płci męskiej.

Jak pokazał wirus Corona, nie ma granic. Nie dyskryminuje. To znaczy. To jest paskudne. Ale wszyscy musimy sobie z tym poradzić razem. (Donald Trump)

Donald Trump ze swoją „wielką przyjaciółką” Erną Solberg 2018.

Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ Amina Mohammed jest członkiem Rada Młodych Globalnych Liderów od 2017 roku wraz z Nicole Szwab, przewodnicząca (w skład zarządu wchodzi również Erica Jinga of Grupa ANT, który rozwinął chiński system kredytu społecznego). Pracą YGL kieruje następnie dyrektor wykonawczy Maria Lewin. Mohammed, która wcześniej była ministrem środowiska w Nigerii, zdobyła najwyższe stanowisko w ONZ w tym samym roku, w którym została wybrana do Rady. Wcześniej była odpowiedzialna za proces, który doprowadził do globalnych celów. Jest przykładem bliskich powiązań między ONZ a WEF.

Córka Donalda Ivanka Trump została nazwana YGL 2015. Tutaj w sukience Gucci.

Szkolenie posłusznej kadry obejmuje: Stanford UniversityNanyang Technological UniversityGlobalna Akademia Apolityczna i Harvard Kennedy School pod nadzorem Rada ds. Stosunków Zagranicznych przewodniczący Dawid Rubenstein.

Partnerem Programu Odpowiedzialni Liderzy YGL jest firma konsultingowa IT Accenture, którym kieruje członek zarządu WEF Julie Słodka. Ten program kształci wizjonerów zorientowanych na przyszłość, „którzy nie patrzą na rozwiązywanie dzisiejszych problemów, ale patrzą na rozwiązywanie problemów przyszłości i utrzymanie zdrowej planety”.

Oprócz tego, że kierownictwo YGL jest zdominowane przez kobiety, w programie forum wzięło udział wiele liderek. Połowa wybieranych corocznie liderów YGL to kobiety. Zajęły one centralne pozycje podczas pandemii i późniejszego poważnego ożywienia. Maria Lewin postrzega przywództwo kobiet jako kluczowe w radzeniu sobie z poważnymi kryzysami, takimi jak pandemie i klimat. Wśród kobiet lojalnych wobec WEF, które zajęły czołowe stanowiska w polityce, spotykamy takie nazwiska jak Chrystia FreelandJacinda ArdernSanna MarinaPaula Ingabire i Annalena Bärbock.

AI dla kobiet

Rodzaj rozwiązań, które WEF nagradza za wzmacnianie pozycji kobiet, pokazuje raport Odblokowanie technologii dla globalnych celów, gdzie jak zwykle koncentruje się czwarta rewolucja przemysłowa. Chociaż pięć z sześciu głównych autorów to kobiety, zaleca się bardziej męskie metody technokratyczne. Niektóre z propozycji osiągnięcia bardziej równego społeczeństwa to:

  • AI do identyfikacji obiektywnego wyboru w celu wspierania włączenia
  • Wykrywanie molestowania seksualnego i seksualnego za pomocą sztucznej inteligencji.
  • Cyfrowa tożsamość oparta na technologii Blockchain umożliwiająca dostęp do usług i finansów

Bezpieczeństwo kobiet musi być zagwarantowane poprzez włączenie ich do panoptikonu AI, w którym badane i analizowane są ich działania i kontakty. Tradycyjnie ludzkie osądy nie przeszkadzają, ponieważ mogą być stronnicze. Zamiast tego decyzje należy pozostawić inteligencji maszynowej. Łącząc technologię z celami humanitarnymi ONZ, ma ona jednak promować pozytywne aspekty Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Jako przewodniczący WEF Klaus Schwab napisał w Sprawy zagraniczne 2015:

Powinniśmy zatem wykorzystać szansę i siłę, jaką mamy, aby ukształtować czwartą rewolucję przemysłową i skierować ją w przyszłość, która odzwierciedla nasze wspólne cele i wartości.

Pytanie jednak, czyje cele i wartości będą ostatecznie promowane? Raport UNESCO Wpływ sztucznej inteligencji na życie zawodowe kobiet przedstawia badanie pokazujące, że kobiety rzadziej niż mężczyźni akceptują monitorowanie w miejscu pracy. Nie zapobiegło to jednak wybuchowemu rozwojowi w związku z pandemią, w której technologie wkroczyły również do domów. Obejmuje to monitorowanie dzienników telefonicznych, nagranych rozmów, rozmów e-mail, rozpoznawania twarzy, kamer telewizji przemysłowej, elektronicznych niań i przenośnych urządzeń do pomiaru biologicznej aktywności człowieka.

Aby zminimalizować niesprawiedliwość i osiągnąć idealną równowagę, ONZ i ich partner Światowe Forum Ekonomiczne chcą stworzyć społeczeństwo z szerokim nadzorem technologicznym i kontrolą. Grozi to szybką degeneracją w dystopijny koszmar i nie stanie się światem rządzonym przez klasyczne kobiece ideały. Czy to właśnie oznaczało „skuteczne zwalczanie pandemii z kobietami przywódcami” na czele?

Przeczytaj całą historię tutaj…

Jakuba Nordangårdadr hab. w technologii i zmianach społecznych

O wydawcy

Patrick Wood
Patrick Wood jest wiodącym i krytycznym ekspertem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki, agendy 21, 2030 i historycznej technokracji. Jest autorem Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) i współautorem Trilaterals Over Washington, Volumes I i II (1978–1980) wraz z nieżyjącym Antonim C. Suttonem.
Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

10 Komentarze
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze
Patrick Campbell

Tak, feminizują świat. Zrób matematykę, to proste. Ile kobiet udaje mężczyzn na stanowiskach rządowych, jak Rachel Levine? Niewiele, jeśli w ogóle. Ale mężczyźni udają kobiety, m.in. na ogromną skalę. Jakieś kobiety rywalizujące w sporcie męskim? Nein. Feminizacja. Musi znaczyć, że męskość jest rzeczywiście „toksyczna” dla elit.

Wiktoria

Muszą zniszczyć WSZYSTKIE TRADYCYJNE ROLE SPOŁECZNE, męskie i żeńskie wzorce do naśladowania, w szczególności rodziny, w ramach swojego celu, jakim jest zniszczenie tradycji i społeczeństw, aby lepiej odbudować. Odwracając te słowa, ponieważ mówią one podwójnie, jako ich naturalny język kłamcy, widzimy, że to naprawdę oznacza: zniszczenie przodu gorzej lub zniszczenie Ewy idącej naprzód.

Elity są szalone

„lepsze budowanie” oznacza zastąpienie organicznego świata rzeczywistego syntetycznym nonsensem, który może być kontrolowany przez sztuczną inteligencję. Oczywiście, nie ma myśli o ludzkim nieszczęściu, ponieważ psychopaci mają zerową empatię i zupełnie nie mają emocji. Myślą o nas tak, jak ty myślisz o małym robaku na cemencie.

Elle

Mogę szczerze powiedzieć, że jestem całkowicie zawstydzona, zła i zasmucona przez zdecydowaną większość kobiet, które uczestniczą w polityce, zwłaszcza od czasu pandemii. Mają ten sam kryminalny sposób myślenia, co reszta drapieżników z NWO. Są faszystami. Jako kobiety tak długo szukaliśmy równości w miejscu pracy. Próbowaliśmy usunąć szklany sufit, jak to kiedyś było napisane. Pomyśleliśmy, że gdybyśmy mieli większą kontrolę, zdecydowanie poprawilibyśmy planetę. Szybko do przodu do 2000 roku. To, co się wydarzyło, wydaje się być po prostu... Czytaj więcej "

BYDŁO

„Kobiety muszą być pod czujnym okiem boga AI”. Wal się!

To jest takie oczywiste

Chcą słabych kobiet-mężczyzn, które nie będą bronić kobiet i same będą zachowywać się jak kobiety, aby zneutralizować potencjalne zagrożenie ze strony mężczyzn, którzy nie chcą, aby ich dzieci były zniewolone.

[…] Czytaj więcej: Agenda ONZ: Kobiety trzymane pod czujnym okiem Boga AI […]

[…] Czytaj więcej: Agenda ONZ: Kobiety trzymane pod czujnym okiem Boga AI […]

Elity są szalone

Chwileczkę….co to jest kobieta? Według policji ds. płci każdy może twierdzić, że jest kobietą, więc jak możemy chronić prawa kobiet, kiedy nikt nawet nie wie, kim jest kobieta? Jak możesz mieć prawa, jeśli nie istniejesz?

[…] Agenda ONZ: Kobiety trzymane pod czujnym okiem Boga AI […]