21 Agenda

Hillary promowała Agendę 21, Zrównoważony rozwój na konferencji Rio + 20

Konferencja ONZ Rio + 20 w Brazylii w 2012 r. Była kontynuacją pierwszego Szczytu Ziemi w Rio w 1992 r., Który zaowocował Agendą 21. Przemówienie Clintona jest ważne, ponieważ wykazuje całkowite współudział w Agendzie 21 i Zrównoważonym Rozwoju ONZ. Część jej pełnego przemówienia zaznaczono pogrubioną czcionką.