21 Agenda

Dwie twarze Seattle: „Jesteśmy najbardziej ekologiczni” kontra „Nie, wciąż jesteśmy brązowi”

Seattle od dawna domaga się przywództwa w każdej lewicowej, przyjaznej dla środowiska polityce wspierającej Agendę 21, która sprowadza szczupaka, a jednak jej praktyka daleka jest od dopasowania jej retoryki i prawdopodobnie nigdy nie będzie. Takie polisy nie robią nic, tylko podnoszą ceny, tłumią prawa własności i obrzucają firmy absurdalnymi zasadami i przepisami.


Sekretarz spraw wewnętrznych po raz pierwszy ogólnokrajowy przegląd minerałów krytycznych

Zgodnie z partnerstwami publiczno-prywatnymi, sekretarz Zinke zarządził inwentaryzację wszystkich zasobów mineralnych na terenach publicznych i prywatnych w USA, kiedy stwierdza: „Inne narody znacznie wyprzedzają nas w mapowaniu swoich zasobów mineralnych, co prowadzi do inwestycji sektora prywatnego za granicą zamiast tu, w domu ”, zwraca uwagę, że jego uwaga skupia się na inwestycjach sektora prywatnego.