Geoinżynieria

Geoinżynieria: przyciemnij słońce, aby walczyć z globalnym ociepleniem

Organizacja Narodów Zjednoczonych twierdzi, że geoinżynieria słoneczna „to jedyne znane podejście, które można zastosować do ochłodzenia Ziemi w ciągu kilku lat”. Ponieważ alarmiści klimatyczni praktycznie wyłączyli węgiel, ropę i gaz ziemny, zastępując je energią słoneczną i wiatrową, wyłączenie słońca ma jakiś sens dla tych szalonych naukowców. W rzeczywistości oznaczałoby to zagładę całej planety.

Przeczytaj więcej

Naukowcy: Giant Sunshade In The Sky może rozwiązać globalne ocieplenie

Naukowcy-technokraci w końcu ujawniają swoje szalone plany chłodnej planecie Ziemia, mimo że od dziesięcioleci przeprowadzono ograniczone eksperymenty. Technokraci uważają, że nie ma problemu, którego nauka nie może rozwiązać, w tym fałszywych problemów, takich jak globalne ocieplenie. Mówią, że zamierzają „uratować” Ziemię, ale ich polityka przynosi odwrotne skutki.