Światowe Forum Wodne ONZ kończy się wezwaniami do działania na rzecz sprawiedliwości, praw człowieka i młodzieży

Wodospad Niagara
Udostępnij tę historię!
Wyobraź sobie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ds. Wody, w którym orzecznictwo „sprawiedliwości wodnej” ma na celu kontrolowanie i przydzielanie wody w celu podtrzymania życia. Organizacja Narodów Zjednoczonych w pełni skupiła się na kontrolowaniu wszystkich wód na świecie. Ponadto ściśle zintegrowała politykę wodną z celami zrównoważonego rozwoju. ⁃ Edytor TN

Zakończyło się VIII Światowe Forum Wody (WWF8) w Brazylii w Brazylii. Konferencja na temat „Udostępniania wody” obejmowała kilka równoległych procesów, które potwierdziły rolę sędziów, władz lokalnych i regionalnych, parlamentarzystów i młodych ludzi w zarządzaniu zasobami wodnymi. Proces polityczny Forum obejmował program ministerialny, program władz lokalnych i regionalnych, pozorny „sąd wodny” z udziałem sędziów i prokuratorów oraz proces parlamentarzystów. Ministrowie ds. Wody i infrastruktury sanitarnej wydali deklarację ministerialną, która wzywa do lepszej koordynacji działań ONZ wspierających cele związane z wodą i zachęca rządy do wzmocnienia własnych krajowych polityk i planów zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi (IWRM).

5 Konferencja władz lokalnych i regionalnych zwołana z 20-21 March w ramach procesu politycznego WWF8. W wezwaniu do działania wydanym na zakończenie spotkania władze wydały pięć zaleceń: promowanie wrażliwych zintegrowanych praktyk wodnych, z uwzględnieniem praw człowieka i kwestii związanych z płcią; przedstawić przepisy dotyczące sprawiedliwego, wydajnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych; wzmocnienie i zwiększenie zdecentralizowanego finansowania projektów dotyczących wody i infrastruktury sanitarnej; promowanie odporności wód miejskich; oraz wzmocnienie zdolności samorządów lokalnych i obywateli w zakresie zarządzania wrażliwego na wodę. Wezwanie do działania zobowiązuje się do przyczynienia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (SDG) i nowej agendy miejskiej.

[the_ad id = "11018 ″]

Proces polityczny obejmował również pozorne postępowania sądowe, zwane Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości ds. Wody, oraz spotkanie parlamentarzystów. Sędziowie i prokuratorzy wydali „Deklarację sędziów w sprawie sprawiedliwości wodnej w Brazylii”, która przedstawia zasady 10 dotyczące sprawiedliwości wodnej i potwierdza różne ramy polityczne, w tym Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz SDG 6 w sprawie czystej wody i infrastruktury sanitarnej. Deklaracja wzywa do wzmocnienia zdolności sędziów i prawników do stosowania prawa wodnego i praworządności w zakresie ochrony środowiska. Spotkanie parlamentarzystów debatowało na temat „Roli parlamentów i prawa do wody”, koncentrując się na tematach zmian klimatu i bezpieczeństwa wody, powszechnego dostępu do wody pitnej i podstawowych urządzeń sanitarnych oraz innowacji legislacyjnych i najlepszych praktyk w zakresie gospodarki wodnej. Prelegenci z zadowoleniem przyjęli obecność parlamentarzystów 134 z krajów 20 na konferencji.

Inne procesy, które miały miejsce równolegle z procesem politycznym, to proces tematyczny, w którym odbywały się osobne sesje 96, proces regionalny, w którym udział wzięły prawie osoby 7,000 z krajów 101, proces obywatelski, grupa fokusowa dotycząca zrównoważonego rozwoju oraz dzień roboczy.

W czwartek marca 22 uczestnicy usług wodno-sanitarnych w Brazylii poinformowali o wynikach Dnia roboczego, który został zorganizowany przez Brazylijską Radę Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Brazylijską Narodową Konfederację Przemysłu. W wyniku Dnia Roboczego firmy brazylijskie podjęły sześć zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa wodnego: angażowanie łańcuchów dostaw; wnoszące wkład technologie, wiedza i zasoby ludzkie; zachęcanie do wspólnych projektów; mierzenie i komunikowanie własnych praktyk gospodarki wodnej w przedsiębiorstwach; uznając znaczenie wody w swoich strategiach biznesowych; i ograniczanie ryzyka związanego z wodą.

Przeczytaj całą historię tutaj…

Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

2 Komentarze
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze
Sieg H.

Kontrola życia dającego wodę na całym świecie nie będzie działać. na podstawie wcześniejszych wyników ciężko pracujących biurokratów na innych kumplach, którzy wyrządzają szkodę programom, takim jak nieudana wojna z narkotykami?

Erik Nielsen

Oczywiście, że zadziała, ponieważ ciężka biurokracja jest właśnie po to.
Nasza woda pitna pochodzi z Morza poprzez parowanie, które obejmuje 75% planety.

Więc jeśli możemy transportować gaz / olej w rurach na duże odległości, możemy oczywiście zrobić rurę z Morza do dowolnego suchego miejsca na ziemi i mieć wodę.