WEF ogłasza, że ​​kolor demokracji jest… zielony?

Zdjęcie: Unsplash/Noah Buscher
Udostępnij tę historię!
Ta słabo zawoalowana propaganda protestuje, że przyczyną niepowodzenia programów „zielonej energii” jest to, że cena tradycyjnej energii jest zbyt niska. Co więcej, jeśli nie naprawimy tej dysproporcji cen, nie „chronimy demokracji”. W ten sposób podnoszenie cen energii chroni demokrację. To szalone rozumowanie jest podstawą ideologii Wielkiego Resetu, Zielonego Nowego Ładu i Zrównoważonego Rozwoju, czyli Technokracji.

Faktem jest, że istnienie demokracji jest wykorzystywane i nadużywane, aby dokonać ekonomicznego przejęcia świata. Wciąganie ludzi w myślenie, że upadek demokracji można odwrócić poprzez wdrożenie Zrównoważonego Rozwoju, jest całkowitym logicznym rozłamem. Dyktatura naukowa jest skrajnym przeciwieństwem społeczeństwa demokratycznego. ⁃ Edytor TN

  • Zmiana klimatu i upadek demokracji to dwa globalne kryzysy, które w ostatnich latach osiągnęły punkt kulminacyjny.
  • Przejście na zieloną energię jest kluczem zarówno do przeciwdziałania zmianom klimatu, jak i tworzenia zrównoważonych gospodarek.
  • Zbiorowe działanie na rzecz zielonej transformacji jest zatem nie tylko dobre dla klimatu, ale także niezbędne dla ochrony demokracji.

Doszły do ​​głosu dwa globalne kryzysy – zmiana klimatu i upadek demokracji.

Jeśli globalne ocieplenie ma być utrzymane poniżej 1.5 oC, świat musi działać teraz w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Osiągnięcie tego celu wymaga znacznego obniżenia zużycia paliw kopalnych poprzez przejście na czystą energię.

Przez ostatnie 15 lata, demokracja podupada na całym świecie. Aby chronić i promować wolność, wiodące demokracje muszą wzmacniać swoje gospodarki i chronić wolność.

Te dwa cele nie wykluczają się wzajemnie, lecz uzupełniają. Zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i przejście na alternatywy niskoemisyjne również sprawiają, że gospodarki demokratyczne są bardziej zrównoważone. Główne demokracje powinny współpracować, aby osiągnąć te dwa cele.

Demokracja i zieleń są ze sobą powiązane

Dane dotyczące 83 krajów rozwiniętych, rynków wschodzących i krajów rozwijających się wskazują, że w ostatnich latach demokracje chętniej przyjmowały ekologiczne polityki odbudowy, zmniejszały zależność od paliw kopalnych i obniżały ceny tych paliw (patrz tabela).

Kraje, które w ostatnich latach podjęły kroki na rzecz zazieleniania swoich gospodarek, są w dużej mierze wolne i demokratyczne, podczas gdy te, które tego nie zrobiły, są zazwyczaj mniej wolne i bardziej autokratyczne.

Jednak to właśnie wśród najbogatszych i największych gospodarek świata – Grupy 20 (G20) – związek między wolnością a zielenią jest najbardziej uderzający (patrz rysunek). Kraje G20 z większymi prawami politycznymi i swobodami obywatelskimi mają zwykle bardziej ekologiczną politykę i gospodarkę. Dla porównania, kraje mniej wolne są „brązowe”.

Ten związek między demokracją a zielenią ma znaczenie, ponieważ to, co dzieje się w gospodarkach G20, ma ważne implikacje dla przyszłości światowej gospodarki, w tym m.in. ograniczenie zmian klimatycznych i innych globalnych zagrożeń środowiskowych.

Przejście na czystą energię, na czele którego stoją główne gospodarki, jest niezbędne do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r., a wszelkie opóźnienia w postępach w nadchodzących latach mogą uniemożliwić osiągnięcie tego celu.

Ponadto poświęcenie dalszego postępu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej może narazić demokracje na większe, a nie mniejsze niebezpieczeństwo gospodarcze. Inwazja Rosji na Ukrainę ponownie zwróciła uwagę na tę gospodarczą słabość.

Wspólna strategia na rzecz zielonej transformacji

Aby Stany Zjednoczone, UE i inne główne demokracje mogły zmniejszyć swoją wrażliwość gospodarczą, muszą działać wspólnie, aby wspierać zieloną transformację. Taka strategia powinna mieć trzy kluczowe elementy.

Po pierwsze, wiodące demokracje powinny zgodzić się na zakończenie zaniżania cen paliw kopalnych, co jest główny czynnik uniemożliwiający przejście na czystą energię. Zaniżone ceny związane z produkcją i spalaniem węgla, ropy i gazu wyniosły 5.9 bln USD kosztów ekonomicznych w 2020 r.. Prawie jedna czwarta tych strat – 1.45 biliona dolarów – wystąpiła w 48 dużych i mniejszych demokracjach.

Wiodące demokracje G20 powinny wspólnie zobowiązać się do stopniowego wycofywania ulg kosztowych i podatkowych na produkcję i konsumpcję paliw kopalnych. Powinni również stopniowo wprowadzać bardziej efektywne ceny paliw kopalnych poprzez podatki lub zbywalne zezwolenia, aby pokryć koszty lokalnego zanieczyszczenia powietrza, globalnego ocieplenia i innych szkód gospodarczych.

Przeczytaj całą historię tutaj…

O wydawcy

Patrick Wood
Patrick Wood jest wiodącym i krytycznym ekspertem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki, agendy 21, 2030 i historycznej technokracji. Jest autorem Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) i współautorem Trilaterals Over Washington, Volumes I i II (1978–1980) wraz z nieżyjącym Antonim C. Suttonem.
Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

2 Komentarze
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze
Anne

Pełni psychopaci. Wielki resetujący tłum jest przyczyną każdej „upadającej demokracji”, która jest ich synonimem wolności. Wolność lub swoboda to zbyt mocne słowa, aby ci ludzie używali ich podczas mówienia o tym, co uważają za surfowanie. Więc użyją demokracji, aby odnieść się nawet do faszystowskich lub komunistycznych reżimów, które faworyzują. Globalne ochłodzenie musiało zostać zmienione na globalne ocieplenie po tym, jak psychopaci odkryli, że Ziemia na razie nie wchodzi w epokę lodowcową. Wyrażenie globalne ocieplenie musiało zostać zmienione na zmiany klimatyczne po tym, jak wszystkie lodowce nie stopiły się; i wszystkie... Czytaj więcej "