ONZ twierdzi, że e-administracja to potężne narzędzie do wdrażania globalnych celów zrównoważonego rozwoju

SDGs
Udostępnij tę historię!

Technokracja jest „Nauka o inżynierii społecznej, naukowe działanie całego mechanizmu społecznego do produkcji i dystrybucji dóbr i usług dla całej populacji.”(1938, Technokrat) Jaka część technokracji jest niejasna w tym „odkryciu”?  Edytor TN

W nowym raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych stwierdzono, że e-administracja jest skutecznym narzędziem ułatwiającym zintegrowane polityki i usługi publiczne poprzez promowanie odpowiedzialnych i przejrzystych instytucji, takich jak otwarte dane i partycypacyjny proces decyzyjny, a zatem ma potencjał, aby wesprzeć wdrożenie 2030 Program na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz jego cele zrównoważonego rozwoju 17 (SDGs).

„Aby technologie teleinformatyczne [technologie informacyjne i komunikacyjne] naprawdę przekształciły sektor publiczny w instrument zrównoważonego rozwoju, wydajność świadczenia usług musi być także połączona z równością społeczną i zapewnianiem wszystkim ludziom dostępu do usług wysokiej jakości”, napisał Wu Hongbo, top Urzędnik ONZ do spraw gospodarczych i społecznych, w przedmowie do raportu.

„Takie wysiłki są niezbędne, aby upewnić się, że cele zrównoważonego rozwoju znajdują się w centrum wszystkich polityk rządowych i zarządzania publicznego i że nikt nie zostanie w tyle” - dodał.

Raport 2016 UN E-Government Survey, opracowywany co dwa lata przez Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ, jest jedynym globalnym raportem oceniającym status rozwoju e-administracji we wszystkich państwach członkowskich 193 ONZ.

W najnowszym wydaniu stwierdzono, że kraje we wszystkich regionach coraz częściej wykorzystują nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w celu świadczenia usług i angażowania ludzi w procesy decyzyjne.

Jednocześnie raport ujawnił również, że nadal utrzymują się znaczne różnice regionalne i rosnąca przepaść. Ponadto brak dostępu do technologii, ubóstwo i nierówności uniemożliwiają ludziom pełne wykorzystanie potencjału ICT i e-administracji dla zrównoważonego rozwoju.

Podczas gdy Europa nadal przodowała w dziedzinie e-administracji, a następnie Ameryki, Azji i Oceanii, Afryka pozostała w tyle.

Globalnie Wielka Brytania, Australia i Republika Korei zajmowały trzy najwyższe pozycje w świadczeniu usług i informacji rządowych przez Internet. Stany Zjednoczone zajęły dwunaste miejsce w klasyfikacji generalnej.

W Afryce mały naród wyspiarski Mauritius był najlepszy. Uplasował 58 na świecie.

W indeksie rozwoju e-administracji (EGDI) kraje afrykańskie osiągnęły średnią 0.2882, podczas gdy kraje europejskie osiągnęły średnią 2.5 razy wyższą w 0.7241.

EGDI mierzy wykorzystanie przez kraj technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu świadczenia usług publicznych. Uwzględnia trzy wymiary: zakres i jakość usług online, stan infrastruktury telekomunikacyjnej oraz istniejącą zdolność ludzką.

Europa zapewniła 10 razy więcej usług dla biednych, osób niepełnosprawnych i osób starszych niż Afryka i Oceania.

Zwiększona szybkość rozwoju e-administracji

Raport wykazał również, że e-administracja rozwijała się w szybkim tempie w ciągu ostatnich lat 15.

W badaniu 2016 kraje 29 uzyskały „bardzo wysoką” wartość EGDI w zakresie od 0.75 do 1.00, w porównaniu do tylko krajów 10 w 2003. Co więcej, 51 procent krajów ma teraz wartości „niskie EGDI” lub „średnie EGDI”, w porównaniu do ponad 73 w 2003.

Należy również zauważyć, że od czasu 2014 wszystkie państwa członkowskie 193 ONZ zapewniły pewną formę obecności online. Jest to wyraźny kontrast z 2003, gdy kraje 18 lub około 10 wszystkich krajów nie były obecne w Internecie.

Uświadomienie pełnego wpływu e-administracji na zrównoważony rozwój

Aby zdać sobie sprawę z pełnego potencjalnego wpływu e-administracji na zrównoważony rozwój, w raporcie stwierdzono, że muszą mu towarzyszyć środki zapewniające dostęp i dostępność technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zwiększające odpowiedzialność instytucji publicznych i reagowanie na ich potrzeby.

Stwierdzono, że zasadnicze znaczenie ma zadbanie o to, by nadrzędny cel eliminacji ubóstwa i „Pozostawienie nikogo poza”, kluczowa zasada Agendy 2030, leżały u podstaw wysiłków mających na celu mobilizację technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zrealizowania transformacji, której wymaga Agenda 2030.

Przeczytaj całą historię tutaj…

Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

0 Komentarze
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze