Panel ONZ zaproponował „ONZ Urban” jako uzupełnienie nowej agendy miejskiej

Udostępnij tę historię!

ONZ obawia się, że jej nowy Habitat III / New Urban Agenda szybko zostanie w tyle, co spowoduje jeszcze wyższy poziom pilności i nadzoru. Nowa agenda miejska i „UN Urban” będą najbardziej bezpośrednimi bodźcami do wdrażania Technokracji (znanej również jako Zrównoważony Rozwój) na ponad 50% światowej populacji.  Edytor TN

Panel przeglądowy wysokiego szczebla, którego zadaniem jest przegląd roli i mandatu Programu ONZ ds. Osiedli Ludzkich (UN-HABITAT), zaproponował wzmocnienie UN-HABITAT i ustanowienie niezależnego mechanizmu koordynacyjnego „UN-Urban”. Panel wzywa również UN-HABITAT do ustanowienia nowej struktury zarządzania opartej na powszechnym członkostwie, małej radzie ds. Polityki, formalnym zaangażowaniu władz lokalnych i samorządów lokalnych oraz partnerstw z grupami zmarginalizowanymi.

Niezależny panel wysokiego szczebla oceniający i zwiększający skuteczność UN-HABITAT został upoważniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (UNGA) (A / RES / 71 / 256) i wyznaczony przez Sekretarza Generalnego ONZ do przeprowadzenia niezależnego i obiektywnego przeglądu UN-Habitat, w celu zwiększenia jego skuteczności, wydajności i rozliczalności.

Raport, zatytułowany „Raport niezależnego panelu wysokiego szczebla oceniającego i zwiększającego skuteczność UN-HABITAT”, uznaje wyzwania stojące przed UN-HABITAT i szerszym systemem ONZ we wdrażaniu programu 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wynik ONZ Konferencja na temat mieszkalnictwa i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (Habitat III) Nowa agenda miejska (NUA). Uznaje, że systemy ONZ nie uznały odpowiednio roli samorządu lokalnego i innych lokalnych podmiotów w rozwoju obszarów miejskich w przeszłości oraz zgadza się, że fundusze UN-HABITAT były niepewne i ograniczone, co doprowadziło do tego, że odszedł od swojej roli w tym zadaniu pozyskać finansowanie.

Panel proponuje ustanowienie ONZ-Urban jako mechanizmu zwoływania wszystkich agencji i partnerów ONZ zajmujących się kwestiami zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, podobnego do roli odgrywanej przez UN-Water i UN-Energy. Panel wzywa również do podjęcia działań w celu „uratowania, ustabilizowania i szybkiego wzmocnienia” UN-HABITAT w celu przygotowania go do podjęcia wyzwania związanego z realizacją Agendy 2030 i NUA, zauważając, że system ONZ nie uznał odpowiednio tempa, skali i skutków urbanizacji .

Przeczytaj całą historię tutaj…

Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

0 Komentarze
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze