Szef ONZ: paryski pakt klimatyczny „Nie do powstrzymania” do aktywacji w listopadzie

Zdjęcie: UNFCCC
Udostępnij tę historię!

Zwykli ludzie na świecie patrzą na oszustwo związane ze zmianami klimatu, ale ich przywódcy pędzą w tym kierunku. Utopijne marzenie obłokuje wszelki rozsądek i zdrowy rozsądek.  Edytor TN

Organizacja Narodów Zjednoczonych Sekretarz Generalny Ban Ki-moon ogłosił dziś, żeUmowa Paryż w sprawie zmian klimatu podpisanych przez światowych liderów w kwietniu ma wejść w życie w listopadzie 4, ponieważ wystarczająca liczba krajów podpisała przełomowe porozumienie, aby doprowadzić go do progu emisji, który uruchomi jego wdrożenie.

„To ważna okazja” powiedziany Pan Ban jako najnowsze instrumenty ratyfikacyjne zostały przyjęte w depozycie.

„To, co kiedyś wydawało się nie do pomyślenia, teraz jest nie do powstrzymania. Silne międzynarodowe poparcie dla wejścia w życie porozumienia paryskiego jest dowodem pilnej potrzeby działania i odzwierciedla konsensus rządów, że solidna globalna współpraca, oparta na działaniach krajowych, jest niezbędna do sprostania wyzwaniu klimatycznemu ”- dodał.

Ostrzegł jednak, że prace nad wdrożeniem umowy wciąż są przed nami. „Teraz musimy przejść od słów do czynów i wprowadzić Paryż w życie. Potrzebujemy wszystkich rąk na pokładzie - każda część społeczeństwa musi zostać zmobilizowana do ograniczenia emisji i pomocy społecznościom w przystosowaniu się do nieuchronnego wpływu klimatu ”- podkreślił.

Przyjęte w Paryżu przez strony 195 Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) na konferencji znanej jako COP21 w grudniu ubiegłego roku umowa wzywa kraje do walki ze zmianami klimatu oraz do przyspieszenia i zintensyfikowania działań i inwestycji potrzebnych do zrównoważonej niskoemisyjnej przyszłości, a także do dostosowania się do rosnących skutków zmian klimatu. W szczególności ma on na celu ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza i dążenie do 1.5 stopni Celsjusza.

Pakt - który został podpisany w Nowym Jorku w kwietniu 22 przez kraje 175 podczas największej w historii jednodniowej ceremonii podpisania - wejdzie w życie 30 dni po co najmniej krajach 55, odpowiadając za 55 procent globalnej emisji gazów cieplarnianych, depozyt dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub przystąpienia do Sekretarza Generalnego.

Wymagania dotyczące wejścia w życie zostały dziś spełnione, gdy Austria, Boliwia, Kanada, Francja, Niemcy, Węgry, Malta, Nepal, Portugalia i Słowacja, a także Unia Europejska złożyły dokumenty ratyfikacyjne u Sekretarza Generalnego.

Na początku tego tygodnia Nowa Zelandia i Indie podpisały umowę, podążając za krajami 31, które przystąpiły do specjalne wydarzenie w ONZ w dniu 21 września podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ ogólna debata. Na początku tego miesiąca do umowy dołączyły dwa największe na świecie emitery, Chiny i Stany Zjednoczone.

Umowa wejdzie teraz w życie na czas dla Konferencja klimatyczna (COP 22) w Maroku w listopadzie, gdzie kraje zwołają pierwsze spotkanie stron umowy. Kraje, które jeszcze nie przystąpiły, mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów.

Patricia Espinosa, Sekretarz Wykonawczy UNFCCC, powiedziała: „Przede wszystkim wejście w życie dobrze wróży pilnemu, przyspieszonemu wdrożeniu działań w dziedzinie klimatu, które są teraz potrzebne do stworzenia lepszego, bezpieczniejszego świata i wspierania również realizacji Cele zrównoważonego rozwoju. ”

„Sprawia także, że wiele pilnych spraw rządów stara się zapewnić pełne wdrożenie umowy”. „Obejmuje to opracowanie zbioru przepisów służących do operacjonalizacji umowy oraz tego, w jaki sposób współpraca międzynarodowa i znacznie większe przepływy finansowe mogą przyspieszyć i zwiększyć skalę krajowych planów działań na rzecz klimatu” - dodała.

W wcześniejsze oświadczenieBan podkreślił, że silne międzynarodowe poparcie dla wejścia w życie porozumienia paryskiego jest „dowodem pilnej potrzeby działania i odzwierciedla konsensus rządów, że solidna globalna współpraca jest niezbędna do sprostania wyzwaniu klimatycznemu”.

Zwrócił uwagę, że w ciągu ostatniej dekady nieustannie pracował nad zbliżeniem krajów, aby przyspieszyć globalną reakcję na zmiany klimatu. W tym czasie powiedział, że odwiedził społeczności na linii frontu klimatycznego, od Arktyki po Amazonkę, i był świadkiem, jak skutki klimatyczne już niszczą życie, źródła utrzymania i perspektywy na lepszą przyszłość.

„Wzywam wszystkie rządy i wszystkie sektory społeczeństwa do pełnego wdrożenia porozumienia paryskiego i do podjęcia pilnych działań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wzmocnienia odporności na zmiany klimatu i wsparcia osób najbardziej narażonych na przystosowanie się do nieuniknionego wpływu na klimat” - powiedział Ban.

Gratulując wszystkim sygnatariuszom porozumienia, sekretarz generalny zachęcił wszystkie kraje do przyspieszenia krajowych procesów ratyfikacji porozumienia tak szybko, jak to możliwe.

W szczególności umowa wzywa kraje do walki ze zmianami klimatu oraz do przyspieszenia i zintensyfikowania działań i inwestycji potrzebnych do zrównoważonej niskoemisyjnej przyszłości oraz do dostosowania się do rosnących skutków zmian klimatu.

Ma również na celu zwiększenie zdolności krajów do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu. Umowa wzywa do zapewnienia odpowiednich przepływów finansowych, nowych ram technologicznych i ulepszonych ram budowania zdolności w celu wspierania działań krajów rozwijających się i krajów najbardziej wrażliwych zgodnie z ich krajowymi celami.

Zwiększona przejrzystość działań i wsparcie dzięki solidniejszym ramom przejrzystości również należą do kluczowych celów.

Przeczytaj całą historię tutaj…

Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

0 Komentarze
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze