Kandydat ONZ na Sekretarza Generalnego: Wizja budowania lepszego świata

Sekretarz generalny Igor Luksic (Pinterest)
Udostępnij tę historię!

Uwaga TN: Luksic jest jednym z kilku oficjalnych kandydatów na stanowisko Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych jeszcze w tym roku. Jest technokratą zorientowanym na nirwanę, który nie może internalizować krytyki z innych środowisk. Cieszymy się jednak, że przyznaje, że „globalizacja trwa nadal i różne formy oporu są w grze”.

Świat się zmienia. Niektórzy twierdzą, że jest w zgiełku. Postępuje globalizacja i w grę wchodzą różne formy oporu. Społeczność międzynarodowa jest silna w przyjmowaniu programów, ale nie tak silna w ich realizacji. Dlatego uważam, że musimy zadać sobie pytanie: co robimy źle? Czy to naprawdę pierwszy raz, gdy próbujemy zsynchronizować nasze globalne wysiłki na rzecz rozwoju i potrzebujemy czasu, aby to wypracować? Złożone wyzwania, takie jak współczesne i przedłużające się konflikty, tragiczne sytuacje humanitarne, migracja / napływ uchodźców, rozprzestrzenianie się międzynarodowego terroryzmu i brutalnego ekstremizmu wymagają skutecznego, wydajnego i bardziej odpowiedniego systemu ONZ. ONZ wymaga silnego przywództwa, które pozwoli dostosować się do tego celu i odbudować zaufanie do Organizacji. Potrzebujemy także nowych twarzy w Systemie, aby zapewnić, że nastąpi potrzebna zmiana.

Jednocześnie naprawdę wierzę, że rolą następnego sekretarza generalnego nie będzie wynalezienie koła, lecz zapewnienie optymalizacji realizacji uzgodnionych programów, w tym poprzez mobilizację zbiorowej mądrości, aby uczynić bardziej skuteczną, wydajną i odpowiednia ONZ. Aby zwiększyć wartość zainwestowanych w nie pieniędzy. Wszystko to jednak zabrzmi jak frazesy, zbyt nieuchwytne i niejasne, jeśli nie przedstawimy pewnych propozycji dotyczących lepszego działania.

W mojej wizji potrzebujemy mocniejszego stanowiska w zastępcy sekretarza generalnego, który powinien odgrywać wiodącą rolę w rozwiązywaniu regionalnych i subregionalnych porozumień, a także w dziedzinie mediacji i zapobiegania. Gdybym został wybrany, mianowałbym kobietę DSG, aby zapewnić parytet płci. Uważam również, że musimy wykazać dalsze zaangażowanie na rzecz Afryki i krajów rozwijających się, opierając DSG w Nairobi, jako jednej z siedzib ONZ. W odniesieniu do pokoju i bezpieczeństwa można zwiększyć efektywność i skuteczność, ustanawiając Grupę Operacji Pokojowych ONZ, ściśle nadzorowaną przez SG i DSG w ramach Rady Koordynacyjnej Dyrektorów Naczelnych, co również należy wzmocnić. Ta modyfikacja może mieć wpływ na zapewnienie Radzie Bezpieczeństwa i Komisji Budowania Pokoju niezbędnego i ulepszonego wglądu, umożliwiając lepsze podejmowanie decyzji i lepszą koordynację. Należy rozważyć powołanie specjalnego trybunału odpowiedzialnego za utrzymywanie pokoju przez ONZ za naruszenia praw człowieka, takie jak wykorzystywanie seksualne ujawnione w Republice Środkowoafrykańskiej. Robiąc wszystko, co w naszej mocy, aby rozpocząć prawdziwe wdrażanie zaleceń dotyczących architektury pokoju.

Jeśli chodzi o program rozwoju, cele zrównoważonego rozwoju to świetna praca, ale jeszcze większa szansa dla ONZ. Aby uniknąć powielania, niezwykle ważne jest zdefiniowanie wiodących AFP ONZ (agencji, funduszy lub programów) dla każdego SDG w strukturze klastrowej. Należy wzmocnić współpracę z partnerami wielostronnymi i sektorem prywatnym. Regionalne komisje gospodarcze powinny odgrywać ważną rolę w tworzeniu regionalnych forów na rzecz zrównoważonego rozwoju, składających się z różnych zainteresowanych stron. Grupa Rozwoju ONZ powinna zostać przekształcona w Grupę Zrównoważonego Rozwoju ONZ, której współprzewodniczą Główny Administrator UNDP i Wysoki Komisarz Praw Człowieka, zapewniając w ten sposób nową generację UNDAF, aby w pełni odzwierciedlić uzupełniające się programy związane z rozwojem i prawami człowieka. Musimy wykorzystać potencjał wybitnych osób z różnych dziedzin życia, aby zbliżyć SDG do zwykłych ludzi. Nie powinniśmy utrzymywać ONZ w oderwaniu od młodych ludzi, dlatego należy ustanowić Biuro ds. Młodzieży. Ponadto fakt, że prawa człowieka przenikają całą Agendę 2030, ale jednocześnie są rdzeniem operacji pokojowej, nadaje temu filarowi bardzo ważną rolę. Dlatego niezbędne reformy budżetowe muszą zaradzić częstemu niedopasowaniu mandatów, oczekiwań i podstawowych środków budżetowych. Mając tylko 3.5% podstawowego budżetu i rosnącą potrzebę, musi istnieć proces identyfikacji duplikatów i oszczędności w celu wzmocnienia pracy OHCHR.

Wszystkie powyższe kwestie będą nadal wydawać się puste, chyba że SG przeprowadzi dogłębną analizę obecnego budżetu zgodnie z potrzebą przygotowania się do realizacji rozległej agendy uzgodnionej globalnie w 2015. Należy ustanowić niezależny panel ze wszystkich regionów, aby zapewnić świeże widoki zewnętrzne. W budżecie podstawowym należy uwzględnić wszystkie cele zrównoważonego rozwoju poprzez odpowiednie budżetowanie programu, aby odpowiednio odzwierciedlić strukturę AFP odpowiedzialną za wdrożenie w kształcie klastra. Jest to ważne narzędzie do mobilizowania zasobów na wdrożenie programu w wielu sektorach, ponieważ powinno ono służyć jako dźwignia przyciągająca i lepiej koordynująca fundusze innych darczyńców.

Przeczytaj całą historię tutaj…

Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

1 Komentarz
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze