Organizacja współpracy islamskiej dąży do zrównoważonego rozwoju świata muzułmańskiego

Udostępnij tę historię!

Uwaga TN: Zrównoważony Rozwój (inaczej Technokracja) zyskuje poparcie ze wszystkich zakątków świata, w tym z krajów muzułmańskich. W rzeczywistości pracują, aby wdrożyć to tak szybko, jak to możliwe. Koran, w dużej mierze niezauważony przez zachodnich uczonych, zawiera bardzo wysoki procent wersetów, które są zdecydowanie „zielone”, ponieważ określają zasady i przepisy dotyczące ochrony ziemi i środowiska. 

13 Szczyt Organizacji Współpracy Islamskiej (OIC), który zakończył się w tureckim mieście Stambuł w piątek, podkreślił jego gorliwość i odsłonił program działań mających na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju państw członkowskich we wszystkich sferach życia. W końcowym komunikacie, wydanym na koniec konferencji, szefowie państw i najwyżsi urzędnicy 50 z całego świata islamskiego podkreślili, że dostęp do niedrogiej i czystej energii ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju dla państw członkowskich. Uznali również znaczenie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi poprzez ochronę, rozważne wykorzystanie i ograniczenie marnotrawstwa do minimum.

Na szczycie z zadowoleniem przyjęto przyjęcie „Agendy zrównoważonego rozwoju 2030”, która ma cele 17 i 169. Konferencja zobowiązała się do ich pomyślnego wdrożenia w ustalonych ramach czasowych, biorąc pod uwagę rolę władz krajowych we współpracy z organami międzynarodowymi.

Zrównoważony rozwój znajduje kluczowe miejsce w programie działań OIC na następną dekadę (2016-2025). Podczas szczytu wezwano państwa członkowskie, organy i instytucje OIC, partnerów międzynarodowych oraz inne zainteresowane strony do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu jego skutecznego wdrożenia. Konferencja z satysfakcją odnotowała pomyślne zakończenie dziesięcioletniego programu działania (2006-2015), który dostarczył islamskiemu Ummah wybiegający w przyszłość plan z myślą o wzmocnieniu wspólnej akcji islamskiej w różnych dziedzinach. OIC powtórzył swoje zobowiązanie do współpracy na rzecz lepszego jutra i poprawy samopoczucia około miliarda ludzi 1.7 w krajach członkowskich 57. Potwierdził także zobowiązanie do usunięcia niedociągnięć w poprzedniej dekadzie i wprowadzenia koniecznych usprawnień w celu skutecznego wdrożenia nowego programu działania.

Na szczycie podkreślono, że kultura musi być wykorzystywana jako dźwignia zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, wraz z wartościami islamskimi, których najważniejszym aspektem jest upowszechnianie kultury jako strategicznego narzędzia do osiągania celów OIC.

„Przywódcy muzułmańscy pochwalili wysiłki Sekretarza Generalnego OIC Iyada Madaniego za jego inicjatywy mające na celu promowanie i obronę jednolitego stanowiska w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym dialogu między cywilizacjami i religiami; promowanie harmonii międzywyznaniowej, tolerancji i niedyskryminacji; oraz ochrona historycznego i islamskiego charakteru świętych miejsc, a także dziedzictwa islamskiego.

Madani zdobył również uznanie za jego nieustające wysiłki mające na celu promowanie awansów i upodmiotowienia kobiet oraz dobrobytu rodziny w państwach członkowskich, a także wzmocnienie statusu dzieci i ochronę ich praw, zwiększenie roli młodzieży oraz promować dobrobyt i bezpieczeństwo społeczne osób starszych i osób o szczególnych potrzebach.

Konferencja powierzyła Sekretariatowi Generalnemu OIC zadanie opracowania strategii dla OIC w zakresie opieki nad dziećmi i dobrostanu w świecie muzułmańskim, która uwzględnia między innymi warunki zdrowotne, psychologiczne i edukacyjne dzieci i matek w obszarach konfliktu oraz w kwestii małżeństw dzieci i przemocy wobec dzieci. Potwierdził, że zachowanie dobrobytu i zdrowia fizycznego dzieci jest obowiązkiem każdego rodzica i społeczeństwa zgodnie z zaleceniami islamu. Konferencja z zadowoleniem przyjęła znaczną poprawę zakresu opieki zdrowotnej i usług w państwach członkowskich, co doprowadziło do spadku tendencji umieralności dzieci z wyższej podstawowej stopy zgonów 125 na porody 1,000 w przypadku 1990 do zgonów 66 na porody 1,000 przez 2013.

Podczas spotkania OIC podkreślono, że media, w tym media społecznościowe, są najskuteczniejszym narzędziem do rozpowszechniania informacji i kształtowania opinii publicznej. Na szczycie uznano decydującą rolę, jaką może on odegrać w rzutowaniu jasnego obrazu islamu oraz państw członkowskich na świat zewnętrzny i osiąganie celów islamskiej solidarności.
Konferencja zaapelowała również o inwestycje w rozwój infrastruktury medialnej, poprawę zdolności zawodowych pracowników mediów, ułatwienie społeczeństwu łatwego dostępu do informacji, wzmocnienie instytucji medialnych OIC i pogłębienie koordynacji między nimi w celu przyspieszenia wspólnej akcji islamskiej we wszystkich dziedzinach.

Spotkanie w Stambule uznało potrzebę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez wspieranie badań i technologii dla ogólnego rozwoju państw członkowskich. W tym celu zachęcił do rozszerzenia i zintensyfikowania działań badawczo-rozwojowych w instytucjach i centrach doskonałości, w tym w filiach i oddziałach OIC.

Przeczytaj całą historię tutaj…

Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

4 Komentarze
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze
darowizna

Gdyby świat muzułmański przez ostatnie dwie dekady wydał na rozwój tyle samo, ile na broń, amunicję i szerzenie nienawiści, już by się rozwinął. Nie dałbym im ani grosza!