Nordangård: Cyfrowy mózg świata ONZ stara się śledzić wszystko i wszystkich

Melinda Gates i Jack Ma przedstawiają raport „Wiek cyfrowej współzależności” sekretarzowi generalnemu ONZ António Guterresowi
Udostępnij tę historię!
Jak ostrzega TN od 12 lat, Organizacja Narodów Zjednoczonych dąży do całkowitej kontroli Internetu, dążąc do przekształcenia go w cyfrowy mózg, który może kontrolować każdą rzecz na ziemi. Celem jest całkowita kontrola społeczna i modyfikacja zachowań w celu dostosowania do Zrównoważonego Rozwoju, czyli Technokracji. ⁃ Edytor TN

Siódme zobowiązanie w naszej wspólnej agendzie dotyczy poprawy współpracy cyfrowej poprzez stworzenie „Global Digital Compact”.[1] Oznacza to, że wszyscy ludzie powinni być połączeni z Internetem, że należy opracować kryteria odpowiedzialności za dyskryminację i wprowadzające w błąd treści, że sztuczna inteligencja powinna być uregulowana i ustanowienie „Digital Commons” jako globalnego dobra publicznego. Jednak całość jest bardziej kompleksowa. Co za tym idzie, stanowi to konstrukcję cyfrowego Mózgu Świata, który ma regulować i kontrolować całe ludzkie życie, aby utrzymać je w granicach planety.

Zobowiązanie jest jednym z ważniejszych i dotyczy osiągnięcia konsensusu w sprawie potrzeby całkowitej cyfryzacji. Opiera się to na zaleceniach zawartych w raporcie Wiek cyfrowej współzależności (2019) przez Panel Wysokiego Szczebla ONZ ds. Współpracy Cyfrowej prowadzone przez Melinda Gates (Fundacja Billa i Melindy Gatesów) i Jack Ma z Grupa Ali Baby oraz we współpracy z aktorami takimi jak Światowe Forum Ekonomiczne i ich Centrum Czwartej Rewolucji Przemysłowej.[2]

Oczekuje się, że na „Szczycie na rzecz przyszłości” w 2023 r. ONZ, wraz ze społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym, uzgodnią wspólne zasady „otwartej, wolnej i bezpiecznej przyszłości cyfrowej dla wszystkich”.

Obejmuje to promowanie „wiarygodnego Internetu” z kryteriami odpowiedzialności za dyskryminację i wprowadzających w błąd treści, a także regulowanie sztucznej inteligencji tak, aby była spójna z „naszymi wspólnymi globalnymi wartościami”. W praktyce oznacza to jednak, że „wartości” muszą być skorelowane z przekonaniami uznawanymi za święte przez ONZ i WEF (zob. Ministerstwo Prawdy).

Sekretarz Generalny António Guterres pisze w Nasz wspólny program że jednym z zagrożeń Czwartej Rewolucji Przemysłowej jest „wykorzystanie cyfrowego nadzoru i manipulacji w celu wpływania na zachowania i kontrolowania populacji”.

Ta bardzo uzasadniona obawa dotyczy jednak bardziej faktu, że ONZ nie chce, aby ta technologia wpadła w ręce sił, których oni sami lub ich partnerzy nie kontrolują. Dzieje się tak, ponieważ cała idea „Global Digital Compact” polega na możliwości kontrolowania światowej populacji i dostosowania jej wartości do interpretacji ONZ i WEF 17 Globalnych Celów Agendy 2030.

Konkretnym przykładem jest inicjatywa Koalicja na rzecz Cyfrowego Zrównoważonego Rozwoju Środowiska (KODY), który powstał po uruchomieniu ONZ Mapa drogowa współpracy cyfrowej w marcu 2021 r. w celu promowania „zrównoważonego rozwoju cyfrowego”.[3] Koalicja skupia obecnie około 1,000 interesariuszy z ponad 100 krajów.[4]

Za pomocą kalkulatora Global Footprint Networks możesz obliczyć swój „globalny ślad”, klikając obraz

Założycielami KODY są UNEPUNDPMiędzynarodowa Rada NaukiNiemiecka Agencja ŚrodowiskaKenijskie Ministerstwo ŚrodowiskaZrównoważony rozwój w erze cyfrowej i Future Earth. Ta ostatnia organizacja odgrywa kluczową rolę w programie i jest częścią Sojusz Global Commons inicjatywa, do której powrócę w ostatniej odsłonie tej serii – Być przygotowanym.

CODES pracuje nad wdrożeniem zbiorowych zmian systemowych i usunięciem wszelkich przeszkód stojących na drodze do całkowitej cyfryzacji, które ich zdaniem są potrzebne do realizacji celów zrównoważonego rozwoju (70% celów można osiągnąć poprzez zastosowanie rozwiązań cyfrowych zgodnie z badaniem, które CODES odnosi się do).

Podczas konferencji ekologicznej Sztokholm +50 w czerwcu 2022 r. KODY przedstawił swój plan działania, którego celem jest poinformowanie o priorytetach zawartych w Globalny Porozumienie Cyfrowe. Raport opisuje trzy zmiany systemowe, osiemnaście strategicznych priorytetów i dziewięć inicjatyw „globalnego wpływu”, które spowodują „pożądaną” zmianę.[5]

Te zmiany systemów to:

  1. Włącz wyrównanie – Wyrównaj wartości Wizje Cele
  2. Łagodzenie negatywnych skutków – zrównoważona cyfryzacja
  3. Przyspiesz innowacje – cyfryzacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Aby osiągnąć te cele, proponuje się powołanie „Światowej Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju w Erze Cyfrowej”, której celem jest prowadzenie badań i oferowanie naukowo zorientowanych informacji na temat tego, jak należy osiągnąć zrównoważony rozwój w erze cyfrowej. Ich wnioski z kolei stworzą podstawę dla globalnej platformy (Clearing House for Digital Sustainability Standards), która opracowuje standardy cyfrowego i finansowego zrównoważonego rozwoju. Wiedza ta ma być następnie rozpowszechniana poprzez zdecentralizowane programy edukacyjne.

W celu radzenia sobie z negatywnymi skutkami środowiskowymi i społecznymi wynikającymi ze zużycia energii, gazów cieplarnianych, zużycia materiałów, przepaści cyfrowych, naruszeń i „błędnych informacji”, proponuje się m.in., aby platformy do raportowania i porównywania firm emisji gazów cieplarnianych oraz wprowadzenie cyfrowych paszportów produktów w celu umożliwienia śledzenia całego cyklu życia produktu. Ta ostatnia jest częścią gospodarki o obiegu zamkniętym i ostatecznie zostanie wykorzystana także w przypadku nas, ludzi. Jest to nowy ekosystem w trakcie tworzenia, w którym wszystko musi być połączone, aby zmierzyć stopień zrównoważenia. Mózg Świata, który analizuje i śledzi wszystko i wszystkich.

Wśród przykładów, jak należy radzić sobie z problemami z nieprawidłowymi informacjami, Facebooka'S Wyróżnione zostało „Centrum Nauki o Klimatu”. Kwestia klimatu jest kamieniem węgielnym programu. Od Porozumienia Paryskiego 2015 uważa się, że nauka jest ustalona i nie należy tolerować więcej debaty ani niuansów w tej dziedzinie.

Rozpowszechnianie dezinformacji na temat zagadnień zrównoważonego rozwoju planety, takich jak zmiany klimatu, utrata bioróżnorodności lub zanieczyszczenie, może podważyć zbiorowe działania i zaufanie do instytucji, a także nasilać polaryzację i nieufność między podzielonymi grupami.[6]

Zamiast tego „nieprawidłowe informacje” w sieci muszą zostać poprawione, a odwiedzający zamiast tego dostarczyć „zweryfikowane” informacje klimatyczne ONZ.

Trzeci obszar dotyczy rozwoju innowacji cyfrowych, które promują zrównoważony rozwój środowiskowy i społeczny. Obejmuje to „cyfrowe bliźniaki” i budowę cyfrowej kopii Ziemi, która będzie wykorzystywana do monitorowania i przewidywania interakcji między zjawiskami naturalnymi a działalnością człowieka. Rodzaj cyfrowej kryształowej kuli.

Cyfrowe bliźniaki w połączeniu z AI mają możliwość prowadzenia automatycznego monitorowania ryzyka i zagrożeń dla kluczowych obszarów chronionych (zarówno obszarów naturalnych, jak i kulturowych objętych globalnymi ramami ochrony), usług ekosystemowych lub zagrożonych gatunków.[7]

Projekt UE Ziemia przeznaczenia, który jest powiązany z Zielonym Ładem i strategią cyfrową UE, ma na celu stworzenie pełnej cyfrowej repliki Ziemi do 2030 r.[8]

DetinE uwolni potencjał cyfrowego modelowania systemu Ziemi. Początkowo skupi się na skutkach zmiany klimatu, środowiska wodnego i morskiego, obszarach polarnych, kriosferze, bioróżnorodności lub ekstremalnych zjawiskach pogodowych, wraz z możliwymi strategiami adaptacji i łagodzenia.

Jest to bardzo podobne do wizji geocybernetycznych, które papieski doradca i były szef Poczdamskiego Instytutu Badań nad Klimatem (PIK), Hans Joachim Schellnhuber zaproponowany pod koniec lat dziewięćdziesiątych.[9]

Obecnie nad wdrożeniem pracuje 267 inicjatyw związanych z KODY.

Jedną z inicjatyw zawartych w KODY jest: Sojusze Green Digital Finance oraz Finansowanie inicjatyw na rzecz różnorodności biologicznej (F4B) projekt Każde działanie się liczy Koalicja.

Narzędzia cyfrowe mogą umożliwić konsumentom dokonywanie i domaganie się zrównoważonych wyborów konsumpcyjnych oraz otrzymywanie informacji zwrotnych na temat ich zachowań.[10]

Na stronie piszą, że dwie trzecie emisji dwutlenku węgla jest związanych z konsumpcją i że „kreatywnie wykorzystają technologię i partnerstwa, aby zwiększyć świadomość ekologiczną i zielone działania wśród miliarda zielonych mistrzów cyfrowych na całym świecie do roku 1”. Obywatele, którzy według Green Digital Finance Alliance chcą natychmiastowych zmian, powinni być zachęcani do dokonywania wyborów przyjaznych dla klimatu za pomocą systemu ocen. Każdy zakup jest rejestrowany i oceniany pod kątem korzyści dla klimatu.[11] W ten sposób zostaną osiągnięte niezbędne zmiany behawioralne.

Jednym z przykładów jest szwedzki Doconomia:

…dostawcy usług finansowych, tacy jak członek GDFA Karta MasterCard we współpracy ze szwedzką firmą zajmującą się technologiami finansowymi fintech Doconomia umożliwiają swoim użytkownikom kupowanie produktów o niższej emisji dwutlenku węgla, dostarczając kupującym spersonalizowane narzędzie do śledzenia śladu węglowego i statystyki pomagające w podejmowaniu decyzji o wydatkach.[12]

Założycielami Green Digital Finance Alliance są UNEP oraz Grupa ANT który rozwinął chiński system kredytu społecznego. Ten ostatni jest reprezentowany w zarządzie przez: Jasona Pau, Prezes Fundacja Jacka Ma, natomiast Prezes Grupy ANT Erica Jinga zasiada w radzie doradczej.[13] Oprócz bycia członkiem zarządu Young Global Leaders WEF, Jing jest również członkiem Grupy Zadaniowej ONZ ds. Cyfrowego Finansowania Celów Zrównoważonego Rozwoju.[14] (Zobacz moje artykuły Identyfikacja cyfrowa i „Młodzi światowi liderzy” Światowego Forum Ekonomicznego.)

Inicjatywa „Finansowanie różnorodności biologicznej” jest z kolei ufundowana i finansowana przez szwajcarską Fundację MAVA pod przewodnictwem farmaceutycznego giganta Roche'a wiceprezes Andrzej Hoffman, członek zarządu Światowe Forum Ekonomiczne i członkiem ich Centrum Czwartej Rewolucji Przemysłowej.[15] Jako starszy doradca elitarnego brytyjskiego think tanku Royal Institute of International Affairs jest tak blisko światowej władzy, jak to tylko możliwe.[17] Jak zwykle duch i rozwiązania WEF są ściśle powiązane z agendą ONZ.

Miliarder Hoffman, który pomnożył rodzinną fortunę o 38 miliardów dolarów podczas pandemii, określa się jako ekolog i był w latach 2007-2017 WWF's wiceprezes. Jest także członkiem Club of Rome, członek zarządu Globalna sieć footprintów (która oblicza, kiedy nastąpi „Dzień przerostu ziemskiego”) i otrzymała tegoroczną nagrodę „David Rockefeller Bridging Leadership Award” od córki Davida Peggy Dulany za przywództwo w zrównoważonym biznesie i zmianach klimatycznych[16] W przemówieniu akceptacyjnym, w którym mówi o potrzebie nowego systemu odpowiedzialności, kończy opowieścią, która ujawnia stare elitarne spojrzenie na ludzkość:

Planeta Ziemia jedzie na wakacje, planeta Ziemia ma już dość, planeta Ziemia podróżuje w kosmos. Przecina inną planetę. Inna planeta mówi: „Hej, jak się masz?” A planeta Ziemia odpowiada: „Mam ciężki przypadek Homo Sapiens”. (André Hoffman)

Za pomocą kalkulatora Global Footprint Networks możesz obliczyć swój „globalny ślad”, klikając obraz

Inicjatywa „Finansowanie różnorodności biologicznej” obejmuje również organizację Bankierzy bez granic, którego nazwa w niemal komiczny sposób opisuje, o co w tym wszystkim chodzi. Pasożyty finansowe i drapieżcy, którzy nie szanują granic i wykorzystują troskę zwykłych ludzi o środowisko i zdrowie oraz udawaną troskę o prawa człowieka, kobiety i grupy mniejszościowe jako dźwignię do narzucenia swojej technokratycznej dyktatury.[18]

Możemy być również absolutnie pewni, że bankierzy i miliarderzy nie zostaną włączeni do żadnego systemu kredytów społecznych, w którym ich własny ślad klimatyczny jest analizowany i karany za przekroczenie limitów planetarnych. Gdyby pociągnięto ich do odpowiedzialności za własne czyny, byłoby to oczywiście katastrofalne dla ich uprzywilejowanego stylu życia. Zamiast tego przyznają sobie nagrody za swoje „humanitarne wyczyny” i „wysiłki na rzecz ochrony środowiska”, grając i działając jako bogowie, aby utrzymać zanieczyszczający tłum z dala. W tym kontekście pasuje stary cytat biblijny:

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owcach. ubrania, ale wewnętrznie są drapieżnymi wilkami.

Źródła

[1] Organizacja Narodów Zjednoczonych, Global Digital Compact, www.un.org/techenvoy/global-digital-compact

[2] Organizacja Narodów Zjednoczonych (2020), Panel Wysokiego Szczebla ds. Współpracy Cyfrowej, www.un.org/en/sg-digital-cooperation-panel

[3] Koalicja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Środowiska Cyfrowego (CODES). (2022). Plan działania na rzecz zrównoważonej planety w erze cyfrowej. doi.org/10.5281/zenodo.6573509

[4] UNEP (2022). Global Digital Coalition przedstawia plan zielonej rewolucji cyfrowej, informacja prasowa z 2 czerwca 2022 r., www.unep.org/news-and-stories/press-release/global-digital-coalition-presents-plan-green-digital-revolution

[5] KODY (2022)

[6] KODY (2022). Plan działania na rzecz zrównoważonej planety w erze cyfrowej, s. 22

[7] Tamże, strona 25

[8] Komisja Europejska, Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy, Destination Earth, digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/destination-earth

[9] Schellnhuber, HJ., Kropp, J. „Geocybernetyka: kontrolowanie złożonego układu dynamicznego w warunkach niepewności”. Nauki przyrodnicze 85, 411–425 (1998). doi.org/10.1007/s001140050525

[10] KODY, Plan działania na rzecz zrównoważonej planety w erze cyfrowej, s. 26

[11] Sojusz Green Digital Finance, każde działanie się liczy: Koalicja na rzecz wzmocnienia 1 miliarda Green Digital Champions, https://greendigitalfinancealliance.org/initiatives-publications/eac-coalition

[12] Koalicja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Środowiska Cyfrowego (CODES). (2022). Plan działania na rzecz zrównoważonej planety w erze cyfrowej: Dodatek 1. Przyspieszenie zrównoważonego rozwoju poprzez transformację cyfrową – przypadki użycia i innowacje

[13] Green Digital Finance, greendigitalfinancealliance.org

[14] Grupa Zadaniowa Sekretarzy Generalnych ONZ ds. Finansowania Cyfrowego Celów Zrównoważonego Rozwoju, Członkowie Grupy Zadaniowej, digitalfinancingtaskforce.org/task-force-members

[15] Fundacja MAVA, Zarząd, mava-foundation.org/board

[16] Chatham House, O nas, André Hoffman, www.chathamhouse.org/about-us/our-people/andre-hoffmann

[16] Synergos (2022), The David Rockefeller Bridging Leadership Award, experience.synergos.org/global-gathering-2022/bridging-leadership-award

[17] Inicjatywa F4B, Partnerzy, www.f4b-initiative.net/partners

Przeczytaj całą historię tutaj…

O wydawcy

Patrick Wood
Patrick Wood jest wiodącym i krytycznym ekspertem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki, agendy 21, 2030 i historycznej technokracji. Jest autorem Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) i współautorem Trilaterals Over Washington, Volumes I i II (1978–1980) wraz z nieżyjącym Antonim C. Suttonem.
Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

11 Komentarze
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze
Elle

„… obejmuje promowanie „wiarygodnego Internetu” z kryteriami odpowiedzialności za dyskryminację i wprowadzających w błąd treści, a także regulowanie sztucznej inteligencji tak, aby była spójna z „naszymi wspólnymi globalnymi wartościami”. W praktyce oznacza to jednak, że „wartości” muszą być skorelowane z przekonaniami uznawanymi przez ONZ i WEF za święte. „Oznacza to, że wszyscy ludzie powinni być połączeni z Internetem, że należy opracować kryteria odpowiedzialności za dyskryminację i wprowadzające w błąd treści, że sztuczna inteligencja powinna być uregulowana i ustanowienie „Digital Commons” jako globalnego dobra publicznego. Tłumaczenie – bla, bla, bla, bla Chiński system kredytu społecznego – bla, bla, bla, chiński... Czytaj więcej "

[…] Czytaj więcej: Nordangård: Cyfrowy światowy mózg ONZ stara się śledzić wszystko i wszystkich […]

[…] Provenant de Technocracy Wiadomości i trendy […]

[…] Nordangård: Cyfrowy światowy mózg ONZ stara się śledzić wszystko i wszystkich […]

stalked562

Dlaczego wszystkie elity / szumowiny brzmią jak naziści?

[…] Nordangård: Cyfrowy światowy mózg ONZ stara się śledzić wszystko i wszystkich […]

[…] Cyfrowy światowy mózg ONZ stara się śledzić wszystko i wszystkich https://www.technocracy.news/nordangard-uns-digital-world-brain-seeks-to-track-everything-and-everyo… […]

[…] Cyfrowy światowy mózg ONZ stara się śledzić wszystko i wszystkich https://www.technocracy.news/nordangard-uns-digital-world-brain-seeks-to-track-everything-and-everyo… […]

Tommy Jensen

Obrzydliwy. Niepełnosprawny na wózku inwalidzkim jako gwiazda miliarderów………………………………LOL.
Jest tak prymitywny, że aż zabawny.

[…] Siódme zobowiązanie w naszej wspólnej agendzie dotyczy poprawy współpracy cyfrowej poprzez stworzenie „Global Digital Compact”. Co za tym idzie, stanowi to konstrukcję cyfrowego Mózgu Świata, który ma regulować i kontrolować całe ludzkie życie, aby utrzymać je w granicach planety. Zobowiązanie jest jednym z ważniejszych i dotyczy osiągnięcia konsensusu w sprawie potrzeby całkowitej cyfryzacji. Opiera się to na zaleceniach zawartych w raporcie The Age of Digital Interdependence (2019) opracowanym przez Panel Wysokiego Szczebla ONZ ds. Współpracy Cyfrowej pod przewodnictwem Melindy Gates (Bill & Melinda Gates... Czytaj więcej "

Guma123

JAK ludzie mogą POWSTRZYMAĆ tę perwersyjną zgniliznę na świecie? Prowadzimy badania i na szczęście czytamy twoje niezawodne, wysokiej jakości e-maile, wysyłamy informacje innym ludziom, ale nadal ci psychopaci traktują ludzi z pogardą, całkowicie oddani realizacji swoich mniejszościowych punktów widzenia, LICZĄC na ludzi obierających uległą drogę NIE przemoc, śmiać się i pogardzać populacją ludzką – WIĘKSZOŚĆ, gdy to robią Zbierając miliony, miliardy i BEZ powtarzania. NIE PŁAĆ PODATKÓW jest jednym ze sposobów, ale nie omawianych na otwartym forum. BYCIE uprzejmym to... Czytaj więcej "