Zrównoważony rozwój


Korporacje księcia Karola Jawbonesa podpiszą „Kartę Ziemi”

Brytyjska rodzina królewska ogłosiła megalomański program o nazwie „Terra Carta” i wzywa wszystkie firmy do podpisania Karty Ziemi, która „stara się zainspirować wszystkie narody do poczucia globalnej współzależności i wspólnej odpowiedzialności za dobrobyt ludzkiej rodziny, większa wspólnota życia i przyszłe pokolenia ”.ONZ naciska na powszechną opiekę zdrowotną do walki z COVID-19

Aby pomóc światu lepiej radzić sobie z pandemiami, Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa do stworzenia systemu powszechnej opieki zdrowotnej, który obejmowałby wszystkie narody i byłby kontrolowany przez samą ONZ. Wszystko to w imię realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDGs), które ONZ stworzyła, aby zapoczątkować Zrównoważony Rozwój, czyli technokrację.
Plan obalenia: Transition Integrity Project (TIP)

Grupa globalistów o dużej mocy ze Stanów Zjednoczonych, w tym John Podesta (Komisja Trójstronna), planuje obalenie Stanów Zjednoczonych w celu osiągnięcia Wielkiego Resetowania Zielonego Nowego Ładu i Zrównoważonego Rozwoju, czyli Technokracji. Ta dywersja jest wyraźnym i aktualnym zagrożeniem dla integralności naszego rządu krajowego i konstytucji.