Zagospodarowanie terenu

Zarząd BLM potępia dzikie konie 45,000 na śmierć lub wygnanie

W przeciwieństwie do wilków konie nie zabijają bezmyślnie i nie zjadają bydła, owiec, łosi i innych dzikich zwierząt; jednakże pochodzą one z Ameryki i stanowią narodowy skarb różnorodności biologicznej. Nigdy nie usłyszysz, jak żadna rządowa grupa zarządzająca ziemią powie: „Zabij wszystkie szare wilki”. Więc co tu daje? Gdzie miłość do bioróżnorodności?