Uniwersalny dochód podstawowy

Roboty wywołują debatę o potrzebie gwarantowanego dochodu podstawowego

Ponieważ 40% wszystkich zleceń jest już nie w pełnym wymiarze godzin (np. Praca tymczasowa, w niepełnym wymiarze godzin lub warunkowa), automatyka robotyczna wypiera historyczny paradygmat pracy z klifu. Globalni elitarni technokraci, którzy kierują tą rewolucją przemysłową 4th, już zmierzają w kierunku ustanowienia uniwersalnego dochodu podstawowego w celu uspokojenia wszystkich bezrobotnych mas. Oznacza to jednak, że masy te stają się podopiecznymi państwa i automatycznie wpadną w matrycę Technokracji.