TechnokracjaObnażanie technokracji - sposób myślenia o kapitalizmie przemysłowym

Technologia ma zasadnicze znaczenie dla wszystkich wielkich problemów, ale krytykę utrudniają mitologie i struktury władzy, pisze David King. Zaprojektowane przez korporacyjne interesy i dla nich, nowoczesne technologie przemysłowe ucieleśniają X-letnią 400 technokratyczną filozofię kontroli przyrody i ludzi, z którymi należy się zmierzyć.