Innowacje w polityce Potrzebna magia i integracja do agendy 2030 i realizacji celów SDG

Szeroki obraz Izby Rady Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC), która odbyła swój segment integracji 2016. Zdjęcie ONZ / Eskinder Debebe
Udostępnij tę historię!

Uwaga TN: ECOSOC oznacza Radę Ekonomiczno-Społeczną ONZ i ma za zadanie integrację gospodarczą Zrównoważonego Rozwoju w odniesieniu do realizacji celów Agendy 2030. Problem w tym, że tak naprawdę nie mają jeszcze planu działania. Mają nadzieję na „innowacje polityczne”, a następnie przetasowanie wyników, aby wyglądały na „zintegrowane”. To niewiele więcej niż bzdury i byk. 

Integracja między sektorami i dyscyplinami oraz między podmiotami i instytucjami jest niezbędna do realizacji i skutecznego wdrożenia programu rozwoju ONZ, podkreślił wiceprzewodniczący Rady Ekonomiczno-Społecznej ONZ (ECOSOC) na zakończenie trzydniowego segmentu w sprawie promowania integracji trzech filarów zrównoważonego rozwoju.

„Biorąc pod uwagę złożoność nowej agendy [2030] [na rzecz zrównoważonego rozwoju], wyzwanie integracji nie zostanie spełnione bez innowacyjnych rozwiązań”, powiedział Sven Jürgenson na zakończenie segmentu w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

Zauważając, że to był pierwszy Segment integracji ECOSOC, który odbędzie się od czasu przyjęcia Agenda 2030, wiceprzewodniczący powiedział, że dyskusje odbyły się bardzo wcześnie.

„Jak podkreślono w naszej ogólnej debacie, rozwiązaniem problemów związanych z udaną integracją jest zaszczepienie własności na wszystkich poziomach wdrażania. Wszystkie zainteresowane strony muszą stać się partnerami w osiąganiu zrównoważonego rozwoju ”- powiedział wiceprzewodniczący ECOSOC.

Powiedział, że wśród kluczowych przesłanek segmentu integracji jest to, że każdy kraj stoi przed specjalnymi wyzwaniami przy wdrażaniu Agendy 2030, a wszystkie kraje będą wymagać kontekstowych rozwiązań politycznych w celu rozwiązania takich problemów.

„Tylko dzięki integracji polityki i innowacjom kraje mogą pokonać przeszkody w zrównoważonym rozwoju w spójny sposób i zgodnie z priorytetami krajowymi” - powiedział Jürgenson.

Wiceprzewodniczący podkreślił również, że innowacje nie zawsze muszą opierać się na nowatorskich technologiach - można to osiągnąć poprzez zastosowanie istniejących technologii w nowy sposób i wyciąganie wniosków z sytuacji, w których zadziałały nowe podejścia.

„Potrzebujemy prawdziwie zintegrowanych ram polityki, ale powinniśmy również wziąć pod uwagę możliwe kompromisy. Inwestowanie w czas potrzebny na konsultacje między sektorami i podmiotami może powodować opóźnienia w inicjatywach politycznych. Pewne jest, że długoterminowe korzyści z takich inwestycji są nieobliczalne - powiedział.

Ponadto zauważył, że proces korzystania z przeszłych sukcesów i uczenia się na błędach jest niezbędny do integracji polityki, podobnie jak potrzeba wyposażenia instytucji, szczególnie w sektorze publicznym, w umiejętności, narzędzia i systemy potrzebne do wypracowania zintegrowanego podejścia do kształtowania polityki.

„Konieczne jest rozważenie właściwego wykorzystania innowacyjnych technologii i innych narzędzi, zwłaszcza biorąc pod uwagę zakres i skalę programu SDG. Powinna być większa wymiana innowacji między krajami - powiedział wiceprzewodniczący.

W tym duchu Wu Hongbo, podsekretarz generalny ds. Gospodarczych i społecznych, podkreślił, że segment integracji był okazją do połączenia różnych kompetencji analitycznych, doświadczeń i wyzwań związanych z integracją trzech filarów zrównoważonego rozwoju.

„Ma to kluczowe znaczenie dla badania kluczowych pytań dotyczących polityki - pojawi się wiele nowych i złożonych problemów, które wymagają ciągłego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań” - powiedział.

Powiedział, że ze swojej strony Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (DESA) podejmuje szereg działań w celu wspierania wdrażania SDG w sposób zintegrowany.

Działania obejmują wzmocnienie i integrację wykazanego wewnętrznego potencjału analitycznego w takich obszarach, jak globalna gospodarka, rozwój społeczny, populacja, administracja publiczna, a także dane, statystyki, finansowanie i budowanie zdolności. Dodał, że DESA odpowiada również na rosnące zapotrzebowanie państw członkowskich na zintegrowane wsparcie w celu budowania krajowych zdolności do wdrażania celów zrównoważonego rozwoju, a także promuje udział szerokiego grona zainteresowanych stron pracujących na rzecz rozwiązań zrównoważonego rozwoju.

„ONZ każdego dnia stara się wspierać państwa członkowskie w spełnianiu wysokich oczekiwań określonych w agendzie 2030” - podkreślił Hongbo.

Każdego roku ECOSOC zwołuje segment integracji przez trzy dni w maju na główny temat Rady. Wynikiem jest podsumowanie wiceprzewodniczącego ECOSOC, w którym podkreślono główne zalecenia polityczne wynikające z dyskusji i podano wskazówki dotyczące integracji trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju.

Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

1 Komentarz
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze