Retrospekcja 2001: Oszustwo Smart-Growth

Udost臋pnij t臋 histori臋!

Uwaga TN: Inteligentny wzrost jest podstaw膮 Agendy 21 i Zr贸wnowa偶onego Rozwoju i zosta艂 wdro偶ony w ca艂ych Stanach Zjednoczonych. Ryzyko inteligentnego wzrostu by艂o eksponowane od wielu lat, ale niewielu go s艂ucha艂o. To wa偶ne spojrzenie wstecz, aby zobaczy膰, 偶e krytyczne argumenty z 2001 roku s膮 nadal aktualne.

Transport jest niezb臋dny w codziennym 偶yciu prawie ka偶dego Amerykanina. Miliony ludzi gromadz膮 si臋 na autostradach i ulicach, aby ka偶dego dnia wykonywa膰 niezliczone zadania. Amerykanie kochaj膮 swoje samochody. 呕aden inny 艣rodek transportu nie zapewnia takich samych zindywidualizowanych wybor贸w, harmonogram贸w i og贸lnej wygody jak samoch贸d.

Pomimo oczywistych zalet transportu samochodowego, politycy i ekolodzy nadal chwal膮 transport masowy. Przytaczaj膮 wszelkiego rodzaju dane maj膮ce na celu oczernianie transportu samochodowego, jednocze艣nie twierdz膮c, 偶e transport publiczny dzia艂a lepiej i jest bardziej wydajny. Jednak pomimo tego, 偶e na takie systemy wydano miliardy dolar贸w, nadal trac膮 pieni膮dze i pasa偶er贸w. Ostatnim wysi艂kiem t艂umu transportu publicznego jest d膮偶enie do budowy system贸w lekkiej kolei na obszarach miejskich. Projekty te s膮 strasznie drogie i nie przynosz膮 korzy艣ci spo艂eczno艣ciom, w kt贸rych zosta艂y zbudowane. Pocz膮wszy od 1998, roczne wydatki na transport publiczny wynios艂y 4.6 miliard贸w USD i oczekuje si臋, 偶e kwota ta wzro艣nie do 8.2 miliard贸w 2002 zgodnie z ustaw膮 o wydajno艣ci transportu na 21st Century. [1]

Nacisk na ograniczenie zu偶ycia motoryzacyjnego wynika z troski o 艣rodowisko. Ekolodzy sugeruj膮, 偶e samochody s膮 po prostu szkodliwe dla 艣rodowiska. W rzeczywisto艣ci program ochrony 艣rodowiska jest wi臋kszy ni偶 zwyk艂e ograniczenie u偶ytkowania samochod贸w. Polityka 鈥瀒nteligentnego wzrostu鈥 ma znacz膮co zmieni膰 ameryka艅ski styl 偶ycia. Zatem transport publiczny jest tylko jednym z element贸w uk艂adanki, kt贸r膮 ekolodzy zamierzaj膮 wykorzysta膰, aby wyleczy膰 choroby spowodowane przez indywidualne zastosowania w motoryzacji. Argumenty za tymi projektami nie s膮 jednak poparte danymi i nie wynikaj膮 z analizy koszt贸w i korzy艣ci. W rzeczywisto艣ci transport publiczny nie dzia艂a, ani nie b臋dzie dzia艂a艂, bez wzgl臋du na to, ile pieni臋dzy w niego wrzucono. Bez ci膮g艂ego nap艂ywu funduszy rz膮dowych wiele z tych wysi艂k贸w zwi膮zanych z transportem publicznym ponios艂oby pora偶k臋 i spektakularnie.

Ostatnie wysi艂ki na rzecz promowania zwi臋kszonego transportu publicznego wynikaj膮 z polityki 鈥瀗owego urbanistyki鈥 znanej r贸wnie偶 jako 鈥瀒nteligentny wzrost鈥. By艂y wiceprezydent Al Gore jest jednym z wielu zwolennik贸w tych plan贸w. Randal O'Toole, pisarz wolnorynkowy zajmuj膮cy si臋 ochron膮 艣rodowiska, podsumowa艂 szczeg贸艂y inteligentnego rozwoju, przedstawiaj膮c, w co wierz膮 ci wsp贸艂cze艣ni in偶ynierowie spo艂eczni, dzi臋ki realizacji swoich pomys艂贸w. Wed艂ug zwolennik贸w inteligentnego wzrostu obszary metropolitalne powinny by膰 g臋stsze. Aby to osi膮gn膮膰, uchwalone zostan膮 przepisy zabraniaj膮ce nowej budowy na l膮dzie poza g艂贸wnym obszarem miejskim, a transport zostanie skierowany z dala od zindywidualizowanych dr贸g w kierunku tras transportu zbiorowego. Celem jest wyeliminowanie wszystkich 艣rodk贸w transportu prywatnego, z wyj膮tkiem spacer贸w i jazdy rowerem.

W istocie zwolennicy staraj膮 si臋 wyeliminowa膰 wolno艣膰 jednostki. Aby to osi膮gn膮膰, reformatorzy chc膮 zakaza膰 inwestycji w budow臋 nowych dr贸g i przekierowa膰 dochody z podatk贸w od benzyny na projekty transportu publicznego, a mianowicie lekk膮 kolej. Wszelkie inwestycje ukierunkowane na drogi by艂yby wykorzystane do zmniejszenia ich przepustowo艣ci. Dzia艂acze inteligentnego wzrostu nazywaj膮 to niszczenie dr贸g 鈥瀠spokojeniem ruchu鈥. Oczywi艣cie pojazdy na drodze nie porusza艂yby si臋 bardzo szybko, ale powa偶nie w膮tpimy, aby kierowcy byli spokojni. [2]

Nowe osiedla mieszkaniowe by艂yby zorientowane na tranzyt i koncentrowa艂yby si臋 na kompleksach wielorodzinnych o du偶ej g臋sto艣ci zabudowy w pobli偶u stacji kolejowych lub wzd艂u偶 korytarzy tranzytowych. Zmiany te mia艂yby na celu utrudni膰 korzystanie z samochodu. Innymi s艂owy, b臋d膮 mia艂y w膮skie uliczki i szerokie chodniki. Sklepy stan膮 przed chodnikiem, a miejsc parkingowych b臋dzie niewiele, je艣li w og贸le. [3] Oczywistym celem takich projekt贸w jest zmuszenie ludzi do korzystania z us艂ug transportu publicznego, ograniczaj膮c w ten spos贸b ich mobilno艣膰 i swobod臋.

Wspieraj膮c ich program inteligentnego wzrostu, utopie ekologiczne twierdz膮, 偶e rozlewanie si臋 miast jest winne wielu bol膮czkom spo艂ecze艅stwa. Nale偶膮 do nich rosn膮ce nier贸wno艣ci w dochodach, niepewno艣膰 zatrudnienia, spadek w centrum miasta, rosn膮ce koszty mieszkaniowe, d艂ugie dojazdy, problemy 艣rodowiskowe (zw艂aszcza globalne ocieplenie), wygini臋cie gatunk贸w, utrata ziemi uprawnej, poczucie izolacji, podwy偶szone ci艣nienie krwi, napi臋cie mi臋艣ni, nietolerancja, psychologiczna dezorientacja, a nawet morderstwo i zam臋t. [4] Podobno inteligentny rozw贸j to leki potrzebne do leczenia tych chor贸b. Czy jednak taki program co艣 wyleczy?

Sfa艂szowane przez dane

Argumenty za tym programem s膮 z natury b艂臋dne i mo偶na je 艂atwo ujawni膰 jako fa艂szywe, gdy dane s膮 analizowane. Wendell Cox przekonywa艂 przekonuj膮co, 偶e tak zwane dolegliwo艣ci zwi膮zane z niekontrolowanym rozwojem miast zostan膮 wzmocnione jedynie przez polityk臋 inteligentnego wzrostu. Po pierwsze, nat臋偶enie ruchu w mie艣cie jest wi臋ksze. 鈥濷bszary miejskie o wy偶szym nat臋偶eniu ruchu, mierzone przez rz膮dowy wska藕nik przeci膮偶enia jezdni, maj膮 wi臋ksz膮 g臋sto艣膰 zaludnienia.鈥 [5] Poniewa偶 samochody bardziej zanieczyszczaj膮 si臋 podczas ruchu, wi臋ksze zanieczyszczenie b臋dzie towarzyszy膰 miastom o wi臋kszej g臋sto艣ci. Zmuszenie wi臋kszej liczby os贸b do zmniejszenia przestrzeni drogowej tylko spowolni ruch i zwi臋kszy zanieczyszczenie powietrza. [6] Potwierdzaj膮 to w艂asne dane Agencji Ochrony 艢rodowiska, kt贸re wskazuj膮, 偶e zanieczyszczenie powietrza w metropoliach jest bardziej ekstremalne na najg臋stszych obszarach i nie wyst臋puje na tych, kt贸re s膮 najmniej g臋sty.

Przeczytaj ca艂膮 histori臋 tutaj鈥

Zapisz si臋!
Powiadamiaj o
go艣膰

1 Komentarz
Starsze
Najnowszy Najcz臋艣ciej zag艂osowano
Informacje zwrotne w linii
Wy艣wietl wszystkie komentarze