pw


Globalna religia dla globalnego zarządzania

Istnieją trzy powiązane ze sobą elementy, które są kluczowe dla każdego społeczeństwa: polityka, ekonomia i religia. Te trzy elementy są współzależne i nie można ich „rozdzielić” na oddzielne komponenty. Każdy aspekt interakcji międzyludzkiej jest zawarty w tych trzech elementach, co oznacza, że ​​nie ma więcej niż trzy elementy.