Punktacja ESG prowadzi firmy do zrównoważonego rozwoju, czyli technokracji

Udostępnij tę historię!

ESG oznacza „Zarządzanie środowiskowe, społeczne i korporacyjne” i jest porównywane do zglobalizowanego systemu punktacji kredytów społecznych dla biznesu. Jeśli masz wysoki wynik ESG, łatwo będzie zakwalifikować się do kredytu, uzyskać najlepsze oferty z dostawcami i uczestniczyć w globalnym łańcuchu dostaw.

Niestety, jeśli nie masz wysokiego wyniku ESG, nie będziesz w biznesie długo, dopóki nie zmienisz swojego zachowania i nie poddasz się jego wymaganiom.

Jak więc ustala się ESG i kto ustala zasady i wytyczne?

Po pierwsze, ESG nie ma nic wspólnego z fizycznymi aspektami firmy, takimi jak kapitał, przepływy pieniężne czy zysk. Dotyczy to raczej czynników niematerialnych, takich jak stopień przestrzegania przez Ciebie, Twoich dostawców i klientów zasad Zrównoważonego Rozwoju i zmian klimatycznych.

Zgodnie z Forbes,

„Historia inwestycji ESG rozpoczęła się w styczniu 2004 roku, kiedy były Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan napisał do ponad 50 prezesów głównych instytucji finansowych, zapraszając ich do udziału we wspólnej inicjatywie pod auspicjami UN Global Compact i przy wsparciu International Korporacja Finansowa (IFC) i rząd szwajcarski. Celem inicjatywy było znalezienie sposobów na zintegrowanie ESG z rynkami kapitałowymi.”

Rok później (2005) specjalista od polityki środowiskowej Ivo Knoepfel napisał ważny artykuł: Who Cares Wins: Łączenie rynków finansowych ze zmieniającym się światem. Ten 58-stronicowy raport zawierał „rekomendacje branży finansowej dotyczące lepszej integracji kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania w analizie, zarządzaniu aktywami i pośrednictwie papierów wartościowych”.

Wśród współpracowników korporacyjnych, dalekich od prawdziwych ludzi, takich jak zwykli obywatele, znaleźli się wszystkie wielkie nazwiska, jakich można by podejrzewać: World Bank Group, Morgan Stanley, HSBC, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Mitsui Sumitomo Insurance, Citigroup i inne.

I tak narodziło się ESG.

 

Raport podsumowuje dziesięć niewinnych i subiektywnych zasad, które brzmią podobnie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs):

Zasady ONZ Global Compact

Prawa człowieka

Zasada 1: Firmy powinny wspierać i szanować ochronę praw człowieka proklamowanych na arenie międzynarodowej w ich strefie wpływów; oraz

Zasada 2: upewnij się, że nie są współwinni człowieka nadużycia praw.

Pracy

Zasada 3: Firmy powinny stać na straży wolności zrzeszania się oraz skuteczne uznanie prawa do układy zbiorowe;

Zasada 4: eliminacja wszelkich form przymusowych i przymusowych Praca;

Zasada 5: skuteczne zniesienie pracy dzieci; oraz

Zasada 6: wyeliminować dyskryminację w zakresie zatrudnienia i zawód.

Środowisko

Zasada 7: Firmy powinny wspierać środki ostrożności podejście do wyzwań środowiskowych;

Zasada 8: podejmować inicjatywy mające na celu promowanie większej ochrony środowiska odpowiedzialność; oraz

Zasada 9: zachęcać do rozwoju i rozpowszechniania technologie przyjazne środowisku.

Przeciw Korupcji

Zasada 10: Firmy powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formy, w tym wymuszenia i łapówki.*

Kto decyduje o standardach i wynikach ESG? Wielokrotnie mówi się, że analitycy finansowi to kluczowi pracownicy:

  • „Zapraszamy instytucje finansowe do rozszerzenia zakresu integracji ESG w badaniach na inne klasy aktywów, na które wpływ mają czynniki ESG, poza kapitałem własnym”. Poza kapitałem własnym oznacza system oceny obligacji, długów korporacyjnych i innych instrumentów finansowych.”
  • „Zachęcamy analityków do dalszego rozwoju metodologii wyceny, aby lepiej radzić sobie z informacjami jakościowymi i niepewnymi skutkami związanymi z kwestiami ESG”.
  • „Analitycy finansowi powinni rozszerzyć swoją wiedzę i analizę tych czynników na inne branże”.
  • „Analitycy finansowi powinni lepiej rozumieć i integrować kwestie ESG w badaniach rynków wschodzących”.
  • „Analitycy finansowi i specjaliści ds. inwestycji powinni odgrywać wiodącą rolę, ponieważ są specjalistami najlepiej przygotowanymi do wykazania, w jaki sposób kwestie ESG wpływają na wartość firmy i inwestycji”.

Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, stanowisko analityka finansowego w dużej instytucji finansowej jest zazwyczaj pracą na poziomie podstawowym dla osób tuż po studiach. W rzeczywistości są szkoleni przez zasady ESG, aby zachowywali się jak „weryfikatorzy faktów”, gdy badają te niematerialne aspekty firmy. Jednym pociągnięciem długopisu można podnieść lub obniżyć poziom firmy zgodnie z jej zgodnością z ESG, ale nie ma dwóch analityków, którzy prawdopodobnie doszliby do tego samego dokładnego wniosku.

Niemniej jednak, mając w ręku subiektywne raporty z badań ESG, kadra kierownicza wyższego szczebla wzywa fundusze emerytalne, fundusze powiernicze, fundusze hedgingowe, fundusze inwestycyjne itp. do pozbycia się spółek o niskiej punktacji i reinwestowania w spółki o wysokiej punktacji. Jeśli odmawiają współpracy, mają własny niższy wynik ESG. Instytucje kredytowe są proszone o zbadanie wartości ESG ich portfeli kredytowych. Nie jest wystarczająco wysoki, aby zadowolić „kontrolerów faktów”? W takim razie przestań pożyczać pieniądze firmom o niskim ESG lub zaryzykuj, że sam zostaniesz obniżony!

Od tego momentu jest coraz gorzej. Raport wzywa siły rządowe do nakazania ujawnienia:

„Uważamy również, że ramy regulacyjne wymagające minimalnego stopnia ujawniania i rozliczania w kwestiach ESG poprawiłyby dostępność i porównywalność danych, a tym samym wspierałyby integrację w analizie finansowej.

A dla giełd, aby informowały zwykłych inwestorów i instytucje:

Giełdy, na przykład, mogą uwzględniać kryteria ESG w szczegółowych informacjach dotyczących spółek. Aby poprawić ujawnianie informacji, potrzebne są zarówno dobrowolne, jak i przyjazne rynkowi podejścia regulacyjne. Oba powinny być wystarczająco elastyczne, aby umożliwić różnorodność podejść i dostawców, zamiast polegać na sztywnych receptach”.

Wnioski

ESG jest globalistycznym oszustwem, a mówiąc to, mój wynik prawdopodobnie spadł do zera. Jest przeznaczony do kierowania inwestycjami i polityką operacyjną firmy w kierunku Zrównoważonego Rozwoju, czyli Technokracji. Jest to również okrągły projekt, który raz uruchomiony, wzmacnia się z każdym obrotem świata finansowego.

Następnie będzie ESG dla osób fizycznych, które idzie o krok dalej w tym, jak faktycznie myślisz o tych rzeczach.

Co? Jesteś właścicielem inwestycji w brudną, starą firmę o niskim ESG? Posiadasz samochód pochłaniający benzynę? Duży dom? Za dużo trawy na twoim podwórku? Praca w firmie o niskim ESG? Publikujesz zdjęcia w mediach społecznościowych, które wyśmiewają globalne ocieplenie lub maskują nakaz? Cóż, to pokazuje, że po prostu cię to nie obchodzi, więc bum, spada twój wynik. Teraz spróbuj uzyskać finansowanie na nowy samochód, który chcesz kupić, lub uzyskać ubezpieczenie na życie lub polisę właściciela domu.

Masz pomysł.

 

 

 

 

 

 

 

 

O wydawcy

Patrick Wood
Patrick Wood jest wiodącym i krytycznym ekspertem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki, agendy 21, 2030 i historycznej technokracji. Jest autorem Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) i współautorem Trilaterals Over Washington, Volumes I i II (1978–1980) wraz z nieżyjącym Antonim C. Suttonem.
Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

34 Komentarze
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze

[…] Przeczytaj oryginalny artykuł […]

[…] Źródło: Technocracy News & Trends […]

[…] Źródło: Technocracy News & Trends […]

[…] Źródło: Technocracy News Trends […]

tylko mówię

#1 Nie będziesz miał innych bogów przede Mną (Bogiem). 2) Nie będziesz robił sobie idola. 3 Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, na próżno. # 4 Pamiętaj o dniu sabatu, aby był święty. # 5 Szanuj swojego ojca i matkę. # 6 Nie będziesz mordował. # 7 Nie cudzołóż. # 8 Nie kradnij. # 9 Nie będziesz składać fałszywego świadectwa. # 10 Nie będziesz pożądać. Exodus 20

Smedley Butler

ESG to z definicji „wymuszenie i przekupstwo”! Ci globalni hipokryci nie mają świadomości swojego „obudzonego” posłuszeństwa wobec agendy totalitaryzmu ONZ.

elle

Wymuszenia i przekupstwo. Idealny. Nie można tego lepiej powiedzieć.

Rodney

Kolejny pomysł ONZ na włosy. To wyraz tego, że w pierwszej kolejności starają się usprawiedliwić swoje istnienie.

[…] Czytaj więcej : Ocena ESG napędza firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju […]

[…] Czytaj więcej : Ocena ESG napędza firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju […]

[…] Quelle: ESG Scoring napędza firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju, czyli technokracji […]

[…] korporacje już korzystają z systemu rankingowego znanego jako ocena środowiskowa, społeczna i ładu korporacyjnego lub ESG. Wyniki ESG śledzą ślad węglowy firmy, poglądy polityczne i personel […]

[…] Wiadomości i trendy dotyczące technokracji – 03 marca 2022 […]

[…] korporacje już korzystają z systemu rankingowego znanego jako ocena środowiskowa, społeczna i ładu korporacyjnego lub ESG. Wyniki ESG śledzą ślad węglowy firmy, poglądy polityczne i personel […]

[…] (artykuł Patricka Wooda opublikowany z Technocracy.news) […]

[…] Scoring ESG napędza firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju, aka Technocracy ESG oznacza „środowiskowy, społeczny, ład korporacyjny” i jest porównywany do zglobalizowanego systemu oceny kredytów społecznych dla biznesu. Jeśli masz wysoki wynik ESG, łatwo będzie zakwalifikować się do kredytu, uzyskać najlepsze oferty z dostawcami i uczestniczyć w globalnym łańcuchu dostaw. […]

[…] (artykuł Patricka Wooda opublikowany z Technocracy.news) […]

[…] Scoring ESG napędza firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju, aka TechnocracyESG oznacza „środowiskowy, społeczny, ład korporacyjny” i jest porównywany do zglobalizowanego systemu oceny kredytów społecznych dla biznesu. Jeśli masz wysoki wynik ESG, łatwo będzie zakwalifikować się do kredytu, uzyskać najlepsze oferty z dostawcami i uczestniczyć w globalnym łańcuchu dostaw. […]

[…] Ocena ESG prowadzi firmy do zrównoważonego rozwoju, czyli technokracji […]

[…] Ocena ESG prowadzi firmy do zrównoważonego rozwoju, czyli technokracji […]

[…] Ocena ESG prowadzi firmy do zrównoważonego rozwoju, czyli technokracji […]

Andy

__________ Punktacja Napędza ludzi i firmy W dobrowolne społeczeństwo, Aka Anarchy

[…] Ocena ESG prowadzi firmy do zrównoważonego rozwoju, czyli technokracji […]

[…] Finanse: trwające upolitycznienie rynku pieniężnego (Raport) […]

[…] Punktacja ESG napędza firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju, znana również jako TechnocracyBlackRock, ma dominującą pozycję w zakresie działań i zobowiązań – i informacji na Wall Street – i jest eksploatowana. Virksomheden forvalter i slutkvartalet 2020 za ca. 7,8 miliardów (bilionów) dolarów i aktiver (verdens største aktivforvalter foran Vanguard med ok. 6,2 miliarda $) na klienta prywatnego sklepu, herunder pensionsfonde, hedgefonde i formuer. Det tal var ca. 1,3 miliarda dolarów, na tidspunktet for finanskrisen w 2008 roku. Pamiętaj, aby zakończyć w ramach „pandemien” w 2020 roku fuzji Rezerwy Federalnej z amerykańskimi statystykami (hvilket fejlagtigt antider, at de ikke havde suppleret hinanden... Czytaj więcej "

[…] Zarządzanie” to zestaw mierników, za pomocą których mierzone są rządy. Został on porównany do zglobalizowanego systemu punktacji kredytów społecznych i daje potencjalnym interesariuszom więcej informacji o tym, w które rządy inwestować bez […]

[…] Zarządzanie” to zestaw mierników, za pomocą których mierzone są rządy. Został on porównany do zglobalizowanego systemu punktacji kredytów społecznych i daje potencjalnym interesariuszom więcej informacji o tym, w które rządy inwestować bez […]

[…] Punktacja ESG prowadzi firmy do zrównoważonego rozwoju, czyli technokracji […]

[…] obejmuje eliminację paliw kopalnych i przejście na „zieloną energię”, dla której miernik ESG – Environmental, Social, and Governance – został stworzony do oceny korporacyjnych i […]