Global Smart Grid: Chiny napędzają międzykontynentalną sieć dystrybucji energii

Globalna sieć energetyczna
Udostępnij tę historię!

Wezwanie Chin do „globalnego międzykontynentalnego systemu energetycznego, który połączy sieci elektroenergetyczne całego świata” jest identyczne z „siecią energetyczną” lub „Internetem energii” Global Energy Network Institute (GENI). Omówiłem globalną inteligentną sieć w rozdziale 8 Rośnie technokracja: koń trojański globalnej transformacji w 2015. Kontrola produkcji i zużycia energii jest podstawową dyrektywą Technokracji jako środka kontroli wszelkiej działalności gospodarczej.  Edytor TN

Eurazjatycka integracja gospodarcza jest jednym z ważnych celów, do których dążą Rosja i Chiny. Łącząc swoje gospodarki, kraje Eurazji będą mogły przekształcić swój region w najpotężniejszego gracza na scenie światowej, z wszystkimi wynikającymi z tego korzyściami. W tym celu istnieją Eurazjatycka Unia Gospodarcza (EAEU) i chiński projekt „Nowy Jedwabny Szlak” (NSR). Integracja wymaga jednak nie tylko usunięcia barier handlowych (z powodzeniem zajmuje się nią EAEU) i nie tylko zunifikowanej infrastruktury transportowej (w postaci NSR), ale także stworzenia zunifikowanego systemu energetycznego na kontynencie. Jest to jeden z najważniejszych projektów Rosji i Chin; kraje grające die,en kluczowa rola w projekcie integracji euroazjatyckiej.

We wrześniu 2015 chiński prezydent Xi Jinping rozmawiał ze Zgromadzeniem Ogólnym ONZ o stworzeniu projektu etapowego dotyczącego globalnego międzykontynentalnego systemu energetycznego, który zjednoczy sieci elektroenergetyczne całego świata i przekaże większość z nich do czystych źródeł energii. Zdaniem chińskich ekspertów 2050 może to osiągnąć dzięki uczciwemu poziomowi współpracy międzynarodowej.

W marcu 2016, z inicjatywy Chińskiej Republiki Ludowej, powstała międzynarodowa organizacja na rzecz rozwoju i współpracy Global Energy Association (GEIDCO). Przewodniczył jej światowej sławy ekspert ds. Energii Liu Zhenya, prezes zarządu chińskiej korporacji State Electric Grid Corporation. W skład GEIDCO wchodzili także wybitni przedstawiciele sektora energetycznego w Rosji, Stanach Zjednoczonych i Japonii. W sumie Organizacja ma więcej niż członków 260 z krajów 22, którzy są specjalistami w dziedzinie energii, ekonomii, ochrony środowiska i innych dziedzin.

W maju 2016 w Moskwie odbyła się prezentacja książki „Global Energy Association” autorstwa Liu Zhenya. Ta książka przedstawia projekt o tej samej nazwie dotyczący stworzenia światowej sieci elektroenergetycznej, o której mówił Xi Jinping. Według strony chińskiej projekt ten musi zostać zrealizowany w celu pełnej realizacji globalnego projektu „Jeden pas, jedna ścieżka”. 

Z powodu sezonowych zmian pogody w wielu krajach występują okresy szczytowego zużycia energii i okresy spadku. Ze względu na różnice klimatyczne w różnych krajach okresy te występują o różnych porach roku. Oznacza to, że kraj doświadczający spadku zużycia może sprzedać swoją nadwyżkę energii krajowi doświadczającemu szczytowego okresu. Ta od dawna idea zunifikowanego światowego systemu energetycznego jest bardzo kusząca, ponieważ harmonijna dystrybucja energii elektrycznej pomogłaby zapewnić regionom, których brakuje, i pozwoliłaby zmarnować nadwyżkę. Oszczędność energii elektrycznej i wynikające z niej zmniejszenie szkodliwości dla środowiska to zalety, na których skupia się Liu Zhenya w swojej książce. Jak dobrze wiadomo, ekologia jest jednym z najbardziej palących problemów współczesnych Chin. Projekt sugeruje aktywne wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w zależności od ich dostępności w różnych warunkach klimatycznych. Planuje się rozwijać energię słoneczną na szerokościach południowych, a jednocześnie rozwijać zasoby wiatru w północnych. Według Chińczyków, w przypadku pomyślnego wdrożenia Global Energy Association (GEA), do 80% światowej energii elektrycznej przez 2050 może być wytwarzane metodami przyjaznymi dla środowiska.

Pierwszym krokiem na drodze do GEA będzie modernizacja i integracja chińskich sieci energetycznych. Jest to planowane przez 2025. Sieci o bardzo wysokim napięciu i technologia inteligentnych sieci będą szeroko stosowane w zunifikowanym chińskim systemie energetycznym. Jeśli odniesie sukces, zjednoczone sieci Chin staną się wzorem dla przyszłego globalnego zjednoczenia.

ChRL liczy na pomoc Rosji w realizacji jej planu. Ze względu na położenie geograficzne i rozwinięty system energetyczny Rosja jest naturalnym pomostem między Europą a Azją. Rosyjskie sieci elektryczne są już połączone z sieciami krajów sąsiadujących z 11. Przez terytorium Rosji należy połączyć europejskie i azjatyckie sieci energetyczne. Obecni podczas prezentacji przedstawiciele rządu i energetyki Federacji Rosyjskiej z entuzjazmem przyjęli nowy chiński projekt. Wsparło go Ministerstwo Energetyki Federacji Rosyjskiej i największa rosyjska firma energetyczna „Rosset”. Według ich przedstawicieli, GEA jest jednym z najważniejszych projektów 21st wieku, który pomoże ludzkości zapewnić sobie energię wraz z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Ponadto wspólne prace Rosji i Chin nad GEA doprowadzą do znacznego zacieśnienia ich stosunków dwustronnych.

W dziedzinie energii Rosja i Chiny współpracują już od dawna. Według chińskiego ambasadora w Rosji Li Huai istnieje kompleksowe partnerstwo strategiczne między krajami w zakresie wszystkich rodzajów energii, które już przynosi owoce. Według Chińczyków ramy współpracy energetycznej między Rosją a Chinami stanowiły ramy dla GEA.

Od kilku lat „Rosset” i chińska państwowa komisja energetyczna pracują nad projektem mostu energetycznego Chiny-Rosja-Europa. Stary projekt „Asian Energy Ring”, mający zjednoczyć sieci energetyczne Rosji, Chin, Republiki Korei, Japonii i wielu innych krajów Azji Południowo-Wschodniej, zyskał nowe życie. Z czasem oba te projekty staną się ważną częścią GEA.

Innym ważnym podprojektem GEA, który jest już w toku, jest korytarz energetyczny „Północ-Południe”, który połączy sieci energetyczne Armenii, Gruzji, Iranu i Rosji. W jej tworzeniu, oprócz „Rosset” i Państwowej Komisji Energetycznej Chińskiej Republiki Ludowej, bierze udział szereg firm z innych krajów, w tym z Niemiec. Po długim dochodzeniu dotyczącym możliwych konsekwencji środowiskowych i wykonalności ekonomicznej postanowiono rozpocząć budowę linii elektroenergetycznej i dwóch podstacji w Armenii do końca 2017.

Należy również przypomnieć, że w 2019 planowane jest rozpoczęcie prac na ogólnym rynku energii elektrycznej EAEU.

Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

4 Komentarze
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze
SY Lodhi

https://www.dawn.com/news/1333101

Pl przeczytałem chiński długoterminowy plan CPEC (China Corridor Economic Plan). Kontroluje wszystko w Pakistanie; Rolnictwo, energia elektryczna i wszystkie rodzaje energii, świetny system nadzoru, przemysł, surowce, chińskie enklawy wyłączne itp. Projekty energetyczne są priorytetem 1.

One Belt One Road to ogromny tunel ssący technokratów. Zasysa wszystkie surowce i zasoby w kierunku Chin.

Marilynne Martin

Ameryka Północna również ma swój strategiczny plan energetyczny - nazywa się Grid 2030 i można go znaleźć na stronie internetowej Dept of Energy, wraz z raportem uzupełniającym - Technologies Roadmap.
Jeden z celów 2030? „Międzykontynentalne masowe transfery władzy”.