Energia

Bill Gates inwestuje 4.7 miliona dolarów w oprogramowanie do zbierania danych dla zwierząt gospodarskich

Bill Gates jest dzieckiem z plakatu Technocracy. Jest także zdeklarowanym transczłowiekiem i eugenikiem. Czy krowy potrzebują masek na twarz i monitorowania? Ledwie. Gromadzenie danych z inteligentnej maski za pośrednictwem 5G lub Wi-Fi spowoduje, że promieniowanie EMF znajdzie się blisko mózgu, ale nie jest to brane pod uwagę. Technokraci wymyślają, ponieważ mogą, a nie dlatego, że istnieje taka potrzeba.

Przeczytaj więcej

28% wszystkich Amerykanów zna kogoś, kto zmarł w wyniku zastrzyków mRNA

Odpadają koła autobusu kartelu biomedycznego. Wykrzyczcie to z dachów. Rozejrzyj się wokół, aby zobaczyć, ile rąk jest trzymanych w górze. Dowody śmierci są wszędzie i ludzie wszędzie to odkryli, nawet jeśli nie mówią o tym otwarcie. Może teraz będą rozmawiać. Odpowiedzialność musi podążać. Pfizer wiedział. Moderna wiedziała. J&J wiedział. Fauci wiedział. WHO wiedziała. W międzyczasie śmiercionośne strzały muszą ustać.