CBDC

CBDC: na krawędzi programowalnej księgi głównej

Ostateczną bronią technokracji do przejęcia całego świata będą w pełni funkcjonalne CBDC, które rejestrują każdą transakcję na Ziemi. Wymagania obejmują: bezpośrednie rachunki konsumenckie, programowalność waluty i umów, zintegrowaną księgę do rejestrowania wszystkich transakcji, wzajemne połączenia z innymi bankami centralnymi, identyfikatory cyfrowe, sztuczną inteligencję do automatyzacji przepływów danych oraz politykę zaczerpniętą z Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS).

Wiadomości i trendy dotyczące technokracji Usługi premium są przeznaczone wyłącznie dla członków z dostępem premium. Sprawdź to!

Zaloguj Dołącz teraz
Czytaj więcej

Identyfikator cyfrowy planowania Organizacji Narodów Zjednoczonych powiązany z kontami bankowymi

Tylko globaliści Technocrat i ich organizacje naciskają na uniwersalną walutę i cyfrową tożsamość dla wszystkich ludzi. To scementuje ich naukową dyktaturę. Organizacje obejmują Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Organizację Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i inne.

Wiadomości i trendy dotyczące technokracji Usługi premium są przeznaczone wyłącznie dla członków z dostępem premium. Sprawdź to!

Zaloguj Dołącz teraz