Agenda 2030

ONZ rozszerza uprawnienia do zarządzania „ekstremalnymi globalnymi wstrząsami”

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest samozwańczym nadzorcą i opiekunem całej ludzkości. Nie zadowalając się zarządzaniem sprawami zdrowotnymi, takimi jak wymyślone pandemie, ONZ chce teraz zarządzać każdym „ekstremalnym globalnym szokiem”. Zrównoważony rozwój, czyli technokracja, to zarządzanie zasobami, a ludzie są uważani za zasoby.

Przeczytaj więcej