Artykuły Patryka

Townhall: Technokratyczny błąd

Wstępne zrozumienie technokracji skupia się na niewybranych i nieobliczalnych ekspertach, ale głębsze, historyczne zrozumienie przewiduje całkowitą globalną transformację ekonomii wolnego rynku w autorytarną dyktaturę naukową, zwaną też technokracją.