Artykuły Patrick Wood

Technokracja: ludzkość zostaje skazana na jednobiegunowe więzienie i cyfrowy gułag

Technokracja jest dla wolności i swobody tym, czym antymateria dla materii. Jest to gangrena na świecie, zjadająca jego mięso i witalność region po regionie, naród po narodzie. Jest to zaraźliwa choroba psychiczna, w której poddani poddają się cyfrowemu niewolnictwu, nie wiedząc lub nie rozumiejąc, że może to spowodować ich wyrzucenie ze społeczeństwa, a nawet przedwczesną śmierć. Jest to panoptikon przeznaczony do kontrolowania ludzi od wewnątrz, a nie siłami zewnętrznymi. 


„Szalejące korporacyjne bezprawie” Big Pharmy kosztowało Amerykanów 40 miliardów dolarów w 2019 roku

Big Pharma jest badana przez postępowców i konserwatystów. W tym przypadku CommonDreams nazywa to „szalącym korporacyjnym bezprawiem” i pokazuje, jak bezlitośnie okrada się Amerykanów. Big Pharma wzniosła mechanizmy obronne na każdym szczeblu rządowym, które praktycznie uniemożliwiają stosowanie przepisów antymonopolowych w celu powstrzymania drapieżnych zachowań.
Microsoft twierdzi: nowa sztuczna inteligencja wykazuje oznaki ludzkiego rozumowania

Duże językowe modele AI weszły w fazę rozwoju około 2017-2018 i wyprodukowały już takie modele jak ChatGPT-4 Open AI. Jak szybko i jak daleko się posuną? W obecnym tempie pojemność i możliwości podwajają się mniej więcej co 2 lata i to na krzywej wykładniczej. Naukowcy coraz częściej zauważają, że sztuczna inteligencja zmierza w kierunku ludzkiej wrażliwości.