Przepisy UE dotyczące gromadzenia danych nie mają zastosowania do państwa policyjnego

Udostępnij tę historię!
Europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) zostało wdrożone 25 maja 2018 r. w celu ochrony obywateli przed Big Tech, ale Europol może zrobić wszystko, co chce, aby odkurzyć dane ze wszystkich źródeł, zbudować programy sztucznej inteligencji, aby je przeanalizować, a następnie przełożyć wyniki na masowy system poprzedzający przestępstwo, aby złapać złoczyńców, zanim popełnią przestępstwa.

„Predictive policing” przypomina film Stevena Spielberga z 2002 roku „Raport mniejszości”. Pomimo całego nacisku na zaawansowane technologie, to trzech wróżek przewidziało zbrodnie. Dziś sztuczna inteligencja odgrywa rolę tych psychicznych, zwanych Precognitives („prekogniskami”). ⁃ Edytor TN

Parlament Europejski zagłosował za przyznaniem Europolowi szerokich uprawnień do gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących osób, w tym osób niepodejrzanych o żadne przestępstwa, w ramach posunięcia, które znacznie poszerza uprawnienia Europejskiej Agencji Policji.

Posłowie głosowało 4 maja rozszerzenie mandatu Europolu w zakresie gromadzenia danych osobowych od firm technologicznych, w tym dostawców usług telekomunikacyjnych i internetowych oraz firm zajmujących się mediami społecznościowymi, a także gromadzenia i analizowania danych z krajów spoza Unii Europejskiej (UE).

Połączenia propozycje również dać Europolowi zielone światło do opracowania algorytmów i systemów sztucznej inteligencji (AI) zdolnych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji i opracowywania predykcyjnych modeli policyjnych.

Parlament projekt rozporządzenia skutecznie się przewraca i zamówienie przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) w styczniu 2020 r., który zobowiązał Europol do usunięcia części danych osobowych, które zgromadził i przetwarzał niezgodnie z prawem.

Posłowie do PE głosowali 480 głosami za znaczącym rozszerzeniem roli Europolu, przy 142 przeciw i 20 wstrzymujących się, w posunięciu, które rozszerzy wykorzystanie przez Europol dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji w śledztwach kryminalnych.

Proponowane rozporządzenie wprowadza środki ochrony prywatności osób fizycznych, w tym powołanie urzędnika ds. praw podstawowych w Europolu oraz niezależny nadzór EIOD.

„Zmasowana, niekontrolowana ekspansja” uprawnień

Ale ruch był krytykowany przez grupy społeczeństwa obywatelskiego, oraz niektórzy eurodeputowani, którzy twierdzą, że jest to „masowe, niekontrolowane rozszerzenie” uprawnień Europolu i może stanowić pierwszy krok na drodze do stworzenia europejskiej wersji GCHQ lub Narodowej Agencji Bezpieczeństwa USA.

„Europol będzie mógł zbierać i udostępniać dane na lewo, prawo i centrum, bez większych ograniczeń i kontroli”, powiedziała Chloé Berthélémy, doradca ds. praw politycznych w European Digital Rights (EDRi), sieci organizacji zajmujących się prawami obywatelskimi i prawami człowieka w Europie.

Projekt przepisów jest częściowo odpowiedzią na rosnące żądania Europolu, aby analizował coraz większe i bardziej złożone zbiory danych w celu identyfikacji przestępstw w wielu krajach w Unii Europejskiej i poza nią.

Jednym z przykładów jest operacja francuskiej i holenderskiej policji w 2020 r. mająca na celu włamanie się do zaszyfrowanej sieci telefonicznej EncroChat, przeglądanie wiadomości tekstowych z dziesiątek tysięcy telefonów wraz ze szczegółami kontaktów użytkowników, notatkami, filmami i wiadomościami głosowymi, ich pseudonimami i unikalnymi identyfikatorami telefonów.

Połączenia proponowane nowe przepisy rozszerzy zakres danych, które Europol może przechowywać i przetwarzać poza jego istniejący mandat, który ogranicza policję do przetwarzania danych wyłącznie osób, które miały wyraźny i ustalony związek z przestępczością.

Projekt przepisów umożliwi również Europolowi udostępnianie danych – które mogą obejmować adresy IP, adresy URL i treść komunikacji – firmom, w tym instytucjom finansowym i platformom internetowym.

Europejskie państwa członkowskie dostarczają Europolowi zbiory danych, które rozumiane są jako rejestry lotów pasażerskich, lokalizacje telefonów komórkowych i zbiory danych o otwartym kodzie źródłowym, które mogą zawierać posty w mediach społecznościowych wyskrobane z Internetu.

Europol będzie również mógł otrzymywać dane od firm świadczących usługi internetowe i technologiczne, takich jak Google i Facebook, w tym dane dotyczące abonentów, ruchu i treści, które mogą mieć znaczenie dla dochodzeń karnych.

Przyjmie dodatkową rolę w ocenie ryzyka strategicznego, jakie stwarzają inwestorzy zagraniczni w zakresie pojawiających się technologii w Europie, w szczególności tych wykorzystywanych przez organy ścigania i technologii krytycznych, które mogłyby zostać wykorzystane do terroryzmu.

Sztuczna inteligencja zbudowana na „brudnych danych”

Projekt ustawy daje również Europolowi mandat do badania innowacyjnych technologii, w tym technologii sztucznej inteligencji i algorytmicznego podejmowania decyzji, które można wykorzystać na przykład do przewidywania osób, które mogą być zaangażowane w działalność przestępczą.

Europol będzie również mógł legalnie szkolić algorytmy na zbiorach danych zawierających dane osobowe osób, które nie są podejrzane o żadne przestępstwo, w sposób opisany przez prawodawcę jako konieczny, aby usunąć stronniczość z algorytmów szkolonych wyłącznie na danych kryminalnych.

Krytycy zwracają uwagę, że poparcie eurodeputowanych dla korzystania przez Europol z automatycznego podejmowania decyzji jest sprzeczne z poparciem Parlamentu Europejskiego zatwierdzenie zakazu w sprawie wykorzystania algorytmów do prowadzenia działań predykcyjnych.

Przeczytaj całą historię tutaj…

O wydawcy

Patrick Wood
Patrick Wood jest wiodącym i krytycznym ekspertem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki, agendy 21, 2030 i historycznej technokracji. Jest autorem Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) i współautorem Trilaterals Over Washington, Volumes I i II (1978–1980) wraz z nieżyjącym Antonim C. Suttonem.
Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

2 Komentarze
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze

[…] Czytaj więcej: Zasady UE dotyczące gromadzenia danych nie mają zastosowania do państwa policyjnego […]

[…] Czytaj więcej: Zasady UE dotyczące gromadzenia danych nie mają zastosowania do państwa policyjnego […]