Klaus Schwab: „…Kto w jakiś sposób opanuje te technologie, będzie panem świata”.

Udostępnij tę historię!
Zarówno technokracja, jak i transhumanizm zakorzeniły się na stałe w świecie islamu. Zjednoczone Emiraty Arabskie chcą być światowym liderem technologii finansowych (FinTech), a także jako pierwsze skolonizować przestrzeń kosmiczną. Co więcej, pożądają transludzkiej idei ucieczki przed śmiercią. Są też ściśle związani ze Światowym Forum Ekonomicznym i Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Światowy Szczyt Rządu był współzałożycielem Światowego Forum Ekonomicznego, zachodniego konstruktu dążącego do dominacji nad światem poprzez technokrację i transhumanizm. W pełni autokratyczny świat islamski jest idealnym podłożem do rozkwitu obu stron, ponieważ ludzie nie mają w nim nic do powiedzenia.

Jest to krytyczny artykuł, który należy przeczytać w całości. Autor mieszka w Szwecji. ⁃ Redaktor TN

Podczas Światowego Szczytu Rządów 2023, który odbył się w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w dniach 13-15 lutego, przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Schwab ogłosił, że kto kontroluje technologie czwartej rewolucji przemysłowej, będzie mistrzem świat.

Schwaba przedstawił przewodniczący spotkania, Mohammed bin Abdullah Al Gergawi. Wiadomo było, kto jest wyżej w rankingu. Nawet w niedawno wydanym filmie upamiętniającym dziesiątą rocznicę Światowego Szczytu Rządowego, Schwab jest mówcą otwierającym.[1]

Światowy Szczyt Rządowy został założony w 2013 roku jako „Szczyt Rządowy” przez monarchę absolutnego Dubaju, Mohammed bin Rashid al Maktoum (jest także premierem Zjednoczonych Emiratów Arabskich). Według Schwaba spotkanie funkcjonowało jak „młodszy brat” dorocznego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W 2016 r. Szczyt Rządowy został przekształcony w organizację, a nazwę zmieniono na „Światowy Szczyt Rządu”, aby odzwierciedlić jego ambicje odgrywania większej roli na arenie międzynarodowej i zacieśniania współpracy z globalnymi instytucjami i organizacjami, takimi jak ONZ , WEF i Banku Światowego.[2] Dla podkreślenia tego, Cele zrównoważonego rozwoju w działaniu inicjatywa powstała w tym samym roku.[3]

Celem forum jest stworzenie platformy wiedzy na „przecięciu rządu, futuryzmu, technologii i innowacji”. Oprócz Gergawiego kierownictwo składa się z dwóch ministrów ZEA Ohood Bint Khalfan Al Roumi i Omar Sułtan Al Olama. Wszyscy trzej są ściśle powiązani ze Światowym Forum Ekonomicznym. Gergawi jest członkiem Rady Przywódców WEF, a Ohood i Omar są Młodymi Światowymi Liderami (odpowiednio klasa 2012 i 2022).

Mohammad Al Gergawi, Minister Spraw Gabinetowych ZEA i Przewodniczący Światowego Szczytu Rządów

Światowe Forum Ekonomiczne jest zarówno współzałożycielem, jak i bliskim partnerem strategicznym. Dziś Szczyt Rządu Światowego jest w dużej mierze ich oddziałem na Bliskim Wschodzie, a Sułtanat Dubaju z kolei służy jako laboratorium, w którym można przetestować futurystyczne koncepcje i technologie, które Schwab propaguje w swoich książkach. Jest to futurystyczny kraj wzorcowy i stanowi własną mekkę futurystów. Na przykład w tym roku Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły zamiar wprowadzenia cyfrowej waluty banku centralnego.[4] Kraj stworzył również program kosmiczny w 2006 roku, który doprowadził do wysłania sondy kosmicznej na planetę Mars w 2021 roku.

Ale Organizacja Narodów Zjednoczonych również od samego początku uczestniczyła jako partner strategiczny. Od tego czasu przyłączyło się wiele organizacji pomocniczych, takich jak UNESCO, UNICEF, ILO i WHO.

Pokazuje to również, że WEF i ONZ ściśle współpracowały przez kilka lat, zanim ich partnerstwo stało się oficjalne w czerwcu 2019 r.

Börge Brende i Klaus Schwab (WEF) oraz António Guterres i Amina Mohammed (ONZ)

ONZ ma również bliskie relacje ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (poprzez partnerstwo strategiczne), odkąd kraj ten uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii ponad 50 lat temu. Kraj ten jest dziś centrum logistycznym ONZ na Bliskim Wschodzie i ma w nim swoich przedstawicieli wiele agencji ONZ.

W tym roku spotkanie klimatyczne ONZ COP28 również odbędzie się w Dubaju.[5] Biorąc pod uwagę, że kraj ten posiada szóste co do wielkości rezerwy ropy naftowej na świecie i siedemnaste co do wielkości rezerwy gazu ziemnego, niezaprzeczalnie trudno będzie poważnie potraktować ich troskę o klimat. Bogactwo całego kraju i futurystyczna metropolia Dubaj zostały zbudowane przy pomocy gigantycznych dochodów z ropy. Ich zaangażowanie dotyczy raczej transformacji technologicznej, którą motywuje „kryzys klimatyczny”.

Zjednoczone Emiraty Arabskie są autokratyczną monarchią bez powszechnej reprezentacji i dopuściły się wielu naruszeń praw człowieka. Fakt, że Klaus Schwab nie widzi problemów w ścisłej współpracy, jest chyba zrozumiały. Żadna opozycja nie może odmówić futurystycznej agendzie inwigilacji. Ale fakt, że rzekomo humanitarna ONZ jest w ścisłym partnerstwie z autorytarnymi i potężnymi przywódcami, jest tym trudniejszy do strawienia. Ale z drugiej strony wszystkie z około 30 światowych dyktatur są członkami ONZ.

Oprócz Klausa Schwaba w tegorocznym spotkaniu wzięło udział wielu wiernych giermków porządku dziennego, takich jak szef Światowej Organizacji Handlu Ngozi Iweala, szef MFW Kristalina Georgieva, szef WHO Tedros Ghebreyesus (Tedros był tam już w 2018 roku i mówił o stworzeniu „świata bez pandemii”!!)[6]Henrietty Fore (UNICEF), Nick Clegg (Meta) i sprzeczny futurysta Elon Musk (SpaceX, Neuralink i Starlink).

Szczyt gromadzi również szereg firm członkowskich z bliskimi powiązaniami Światowe Forum Ekonomiczne lubić GoogleMetaAmazonkaVisaPWCMcKinseyBoston Consulting Group i Accenture.

W swoim „Przemówieniu o stanie świata” [!] Klaus Schwab zadeklarował, że jesteśmy na początku szeroko zakrojonej transformacji technologicznej, która zmieni wszystko w nadchodzących dziesięcioleciach.

Sztuczna Inteligencja, ale nie tylko Sztuczna Inteligencja, ale także Metaverse, nowe technologie kosmiczne i mógłbym wymieniać w nieskończoność. Biologia syntetyczna. Nasze życie za dziesięć lat będzie zupełnie inne…

Według Klausa ważne jest, aby przejąć inicjatywę w tym rozwoju, aby ostatecznie stać się „władcą świata”.

…a kto w jakiś sposób opanuje te technologie, będzie panem świata.

Aby ostatecznie wyjść na zwycięzcę, kluczowe znaczenie ma rozwijanie niezbędnych umiejętności przywódczych.

Klaus odnosi się do tego, że najlepiej radzą sobie ci, którzy są posłuszni, elastyczni i odporni. To znaczy ci, którzy wkraczają na futurystyczną ścieżkę i ideę zrównoważonej utopii, którą reprezentują Klaus i WEF. Powiedział też, że trzeba być przygotowanym na niemiłe niespodzianki!

Ponieważ z pewnością będą to, co nazywamy czarnymi łabędziami. Nieprzyjemne niespodzianki, które staną nam na drodze.

(„Czarny łabędź” to „nieprawdopodobne i nieprzewidywalne zdarzenie, które potencjalnie może mieć poważne konsekwencje”.)

Zdaniem Klausa, obecne globalne kryzysy, które stworzyły podzielony świat, nie powinny być tak naprawdę postrzegane jako kryzysy, ponieważ są one w rzeczywistości wyrazem „głębokich procesów transformacji systemowej”. Klaus przewiduje również, że procesy wstrząsów, które obserwowaliśmy w ostatnich latach, będą się nasilać. Jest to w dużej mierze zgodne ze scenariuszami nakreślonymi przez  Fundacji Rockefellera Scenariusze przyszłości technologii i rozwoju i wspierany przez ONZ  Wielka inicjatywa przejścia. To główny autor, futurysta Paweł Raskin, napisał w Podróż na Ziemię: Wielkie przejście do cywilizacji planetarnej (2016):

…różne bodźce mogą wywołać ogólny, ogólnosystemowy kryzys. Mianowicie, nagła zmiana klimatu może spowodować niedobory żywności, niestabilność gospodarczą, masową migrację i konflikty. Pandemia, rozprzestrzeniana przez mobilnych zamożnych i wysiedlonych biednych, może rozprzestrzenić się daleko, przytłaczając instytucje opieki zdrowotnej. Zamęt wywołany atakiem makroterrorystycznym może przekształcić się w zwyrodniały cykl przemocy i zamieszek. Całkowity brak niezbędnych zasobów, takich jak woda, ropa naftowa i grunty orne, może wywołać tsunami chaosu. Załamanie światowego systemu finansowego może wywołać kaskadę wstrząsów.[7]

Nie chodzi o powrót do świata takiego, jaki istniał przed kryzysem. Dzieje się tak, że stary świat jest rozbijany na kawałki, aby nowy, „lepszy” porządek mógł powstać jak Feniks. Schwab mówi o tym, że „my” musimy ponownie zglobalizować świat. Ale tym razem z nowym kierownictwem, które może skutecznie „oczyścić dwutlenek węgla” i doprowadzić świat do zerowej emisji do 2050 r. Powrót do scenariuszy Raskina na przyszłość:

Faza planetarna, zrodzona z kryzysu systemowego, wymaga systemowej odpowiedzi.

Zrewitalizowana ONZ

To jest, gdy Organizacja Narodów Zjednoczonych wchodzi na scenę jako zbawiciel. Podczas szczytu Sekretarz Generalny ONZ António Guterres, w przemówieniu wygłoszonym w siedzibie ONZ, powiedział, że Światowy Szczyt Rządów ustanowił globalną platformę, która pomoże kształtować rządy przyszłości. Guterres mówił o potrzebie wzmocnienia globalnego zarządzania, aby poradzić sobie z „katastrofą klimatyczną”, a także osiągnąć globalne cele zrównoważonego rozwoju:

Potrzebujemy wszystkich – w sektorze prywatnym, społeczeństwie obywatelskim i poza nim – do wspólnej pracy dla wspólnego dobra. To jest nasz wspólny program.

Guterres uważa, że ​​ma odpowiedź na kryzys systemowy, który dotknął świat po pandemii i wojnie na Ukrainie. ONZ Nasz wspólny program, który został wprowadzony w 2021 r. i ma zostać przyjęty na Szczyt Przyszłości, we wrześniu 2024 roku zaoferuje zupełnie nowy zestaw narzędzi do skutecznego zarządzania światowymi kryzysami (i światową populacją). Dokładniej planowana Platforma awaryjna ma na celu zebranie wybranych przedstawicieli globalnej społeczności (organów ONZ, korporacji i społeczeństwa obywatelskiego) w celu zajęcia się „kryzysami klimatycznymi”, „pandemiami”, „wydarzeniami czarnego łabędzia” i „ważnymi wydarzeniami w kosmosie” (czytaj więcej na ten temat w moim artykule Platforma awaryjna).

Może to mieć daleko idące konsekwencje i przypomina autorytaryzm Świat Fortecy scenariusz w Świetne przejście, gdzie „zmodernizowana ONZ” jest wykorzystywana jako platforma koordynująca do wdrażania drakońskich środków z wykorzystaniem Big Data i technologii inwigilacji w celu ochrony interesów i zasobów „nowej elity władzy”.

Światowy Szczyt Rządowy stanowi forum, na którym wszystkie te idee są rozwijane. Zamierzają nie tylko spróbować przewidzieć przyszły rozwój, ale także pomóc skierować go w pożądanym kierunku. Jak powiedział Klaus Schwab podczas Wielkie spotkanie narracyjne w Dubaju w listopadzie 2021:

Aby kształtować przyszłość. Musisz najpierw wyobrazić sobie przyszłość. Musisz zaprojektować przyszłość. A potem trzeba wykonać.[8]

Poprzez interaktywne narzędzie WGS „Radar technologiczny” można również uzyskać wgląd w przyszłość, jakiej pragną futuryści, oraz dowiedzieć się, jak daleko zaszedł rozwój technologiczny w wielu różnych obszarach. Zidentyfikowano tutaj ponad 150 powstających technologii, z których każda została umieszczona tak, aby wskazywała etap dojrzałości. [9]  Koło brzmi jak mapa nad każdą dystopijną koncepcją science fiction, jaką kiedykolwiek przewidziano, i ma podtytuły, takie jak Big Brother, Virtual Matrix i Post-Human Citizen. Ale tym razem nie po to, by nas przed nimi ostrzec, ale raczej po to, by uczcić fakt, że są wreszcie dostępne lub mają się pojawić w najbliższej przyszłości.

Tutaj znajdujemy opisy tego, jak może działać system kredytów społecznych:

Ten rozwój technologiczny może albo pomóc obywatelom osiągnąć optymalne wyniki w zakresie obywatelstwa, albo doprowadzić do ostracyzmu, a ostatecznie do wygnania.

Różne systemy nadzoru mogłyby natychmiast oznaczać obywateli z niskimi wynikami, śledząc ich dokładniej niż obywateli z wysokimi wynikami. Każde niewłaściwe zachowanie, bez względu na wagę, zostanie odnotowane i natychmiast ukarane za pomocą policyjnych audytów robotów.

Dubajskie Forum Przyszłości

Muzeum Przyszłości w Dubaju

W październiku 2022 roku po raz pierwszy w Dubaju zorganizowano konferencję Dubai Future Forum Muzeum przyszłości. Za inicjatywą stoi tzw Dubai Future Foundation, który jest prowadzony przez następca tronu, szejk Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum (YGL 2008) i która obejmuje również wiodącą Trojkę ze Światowego Szczytu Rządów. We współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym lokalem zarządza także Dubai Future Foundation Centrum Czwartej Rewolucji Przemysłowej in Zjednoczone Emiraty Arabskie .[10]

Spotkanie zgromadziło 45 międzynarodowych instytucji i 400 ekspertów w celu „projektowania przyszłości”. Omówiono tutaj takie tematy, jak „Przyszłość naszego świata”, „Łagodzenie ryzyka egzystencjalnego poprzez przewidywanie” oraz możliwości przekształcenia cywilizacji ludzkiej w „cywilizację międzyplanetarną”.[11] Agenda była wyraźnie spleciona z przyszłą agendą ONZ (Myśleć i działać dla przyszłych pokoleń) przy udziale obu Globalny impuls ONZ i Forum Przyszłości ONZ. Wśród prelegentów byli szwedzcy transhumaniści Anders Sandberg z Instytut Przyszłości Ludzkości i Jerome'a ​​Glenna od Projekt milenijny.

Podczas spotkania o Globalne Społeczeństwo Przyszłości została również założona. Sojusz futurystów utworzony, aby uczynić Muzeum Przyszłości w Dubaju domem dla futurystów i wizjonerów z całego świata.[12] Jest to współczesny odpowiednik misji Świętego Cesarza Rzymskiego Rudolfa II, mającej na celu zebranie wszystkich czołowych alchemików w Pradze w XVI wieku. Futuryści to alchemicy XXI wieku.

W rozmowie między Alem Gergawim a innym futurystą Dr. Michio Kaku omówiono ogromne zmiany technologiczne oczekiwane w ciągu najbliższych 50 lat. Podobnie jak Schwab, Kaku wyobraża sobie transhumanistyczną przyszłość, która zmienia samą definicję tego, co to znaczy być człowiekiem. Całkowite połączenie człowieka i maszyny.

Komputery znikną i zostaną zastąpione chipami osadzonymi w naszych mózgach. Porozumiemy się telepatycznie – będziemy mogli rejestrować nasze wspomnienia i emocje. Telewizja też zniknie, a internet zostanie połączony neurologicznie. Będziemy używać komputerów kwantowych szybciej i potężniej niż cokolwiek, co widzieliśmy wcześniej.[13]

Kaku wierzy również, że cyfryzacja mózgu doprowadzi nas do nieśmiertelności.

Wydaje się, że dla futurystów nie ma żadnych wątpliwości. Marzą o dokonaniu cyfrowego wniebowstąpienia, aby stać się nadludźmi w nowym tysiącleciu. Chęć zachowania naszego człowieczeństwa i społeczeństwa takim, jakim jest, i rezygnacja z oferty „ulepszenia” za pomocą implantów jest klasyfikowana jako wsteczna i „biokonserwatywna”. Jak stwierdził Klaus Schwab w swoim wystąpieniu:

Nie nadążasz za nowymi technologiami. Musisz być liderem. Bo inaczej będziesz po przegranej stronie.

Wydaje się, że zostaliśmy przejęci przez ekstremalny i dziwaczny kult techno. Pytanie brzmi: jak możemy uchronić się przed tymi nierealistycznymi utopistami z urojeniami wielkości i stworzyć przyszłość, która naprawdę przyniesie korzyści naszej ludzkości? Może nadszedł czas na „Wielkie Wydarzenie Kosmiczne”, podczas którego ten futurystyczny kult zostaje wysłany w podróż w jedną stronę na Marsa? Elon Musk zadeklarował zamiar startu ze SpaceX w 2029 roku. Pytanie brzmi, czy stać nas na tak długie czekanie?

Przypisy:

[1] Szczyt rządu światowego | 10 lat, www.youtube.com/watch?v=2MsFP8DuWZg

[2] Światowy Szczyt Rządów (2016), Światowy Szczyt Rządów 2016, www.worldgovernmentsummit.org/docs/default-source/publication/2016/coffee-table-books_english-ebook292f7ac4e97c6578b2f8ff0000a7ddb6.pdf?sfvrsn=17531f0a_2

[3] Szczyt rządów światowych (2023), Cele zrównoważonego rozwoju w działaniu, sdg.worldgovernmentsummit.org/

[4] Cointelegraph (2023), bank centralny ZEA emitujący CBDC w ramach swojego programu transformacji finansowej, cointelegraph.com/news/uae-central-bank-to-issue-cbdc-as-part-of-its-financial-transformation-program

[5] COP28 ZEA, www.cop28.com/pl/

[6] Czy możemy stworzyć świat wolny od pandemii? dr Tedros Ghebreyesus – WGS 2018, www.youtube.com/watch?v=3SbRgYF1ONo

[7] Raskin Paweł (2016), Podróż na Ziemię – Wielkie Przejście do Cywilizacji Planetarnej, Instytut Tellusa, greattransition.org/images/GTI_publications/Journey-to-Earthland.pdf

[8] WEF (2021), Wezwanie do wielkiej narracji, www.weforum.org/events/the-great-narrative-2021/sessions/a-call-for-the-great-narrative

[9] WGS (2023), Radar technologiczny, Cyfrowe obywatelstwo, radar.envisioning.io/wgs-citizenship/?c=tech_SZmGFBRuoPzt8onJw

[10] Centrum Czwartej Rewolucji Przemysłowej ZEA (2023), c4ir.ae/

[11] Dubai Future Foundation (2022), Agenda, www.dubaifuture.ae/dubaifutureforum/agenda

[12] Dubai Future Foundation (2022), Dubai Future Forum Concludes, Wyznaczanie ścieżki ku obiecującej przyszłości, www.dubaifuture.ae/latest-news/dubai-future-forum-concludes-setting-pathway-for-a-promising-future/

[13] Dubai Future Foundation (2022), Dubaj może stać się globalnym poligonem doświadczalnym dla przyszłości,
www.dubaifuture.ae/latest-news/dubai-can-become-global-testbed-for-the-future-says-mohammad-al-gergawi/

Przeczytaj całą historię tutaj…

O wydawcy

Patrick Wood
Patrick Wood jest wiodącym i krytycznym ekspertem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki, agendy 21, 2030 i historycznej technokracji. Jest autorem Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) i współautorem Trilaterals Over Washington, Volumes I i II (1978–1980) wraz z nieżyjącym Antonim C. Suttonem.
Zapisz się!
Powiadamiaj o
gość

7 Komentarze
Starsze
Najnowszy Najczęściej zagłosowano
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze

[…] Klaus Schwab: „…Kto w jakiś sposób opanuje te technologie, będzie panem świata”. […]

Cel

Keine der monotheistischen Religionen sagt etwas anderes, als dass der Mensch allein seinem Schöpfer verantwortlich sei, und – ja! – verpflichtet, sich irdischen Autoritäten zu entziehen, die ihn davon abwendig machen wollen. Das trifft für Juden, Christen und Muslime gleichermaßen zu. Sie sind frei, sich anders zu entscheiden. Die in den Schriften dieser Religionen angekündigten Konsequenzen für die Entscheidung gegen Gott und für die „Pharaonen” sind allderdings grauenhaft.

Erik Nielsen

To całkiem interesujące. Czy możesz podać odnośnik do miejsca, w którym jest to stwierdzone w Biblii lub Koranie?

Erik Nielsen

Dlaczego ci idioci nie mogą po prostu żyć normalnym życiem?

[…] Opublikowano 3 kwietnia 2023 r. Klaus Schwab: „…Kto opanuje te technologie w jakiś sposób, będzie panem świata”. […]

Joe

Więc kiedy obniżymy poziom CO2, wszyscy będziemy głodować bez życia roślinnego; czy to jest plan?

georgeOh

Klaus, nie obchodzi mnie JAK to zrobisz, po prostu umrzyj jak najszybciej. Jesteś zgubą dla ludzkości.