28 grudnia 2022 r.


Koalicja firm prywatnych publikuje „Plan polityki” dla urzędników państwowych, aby naciskali na identyfikator cyfrowy

Maniakalne dążenie do ustanowienia cyfrowego identyfikatora dla wszystkich koncentruje się teraz na podmiotach państwowych i lokalnych, z preferencją zaczynając od zwiększenia praw jazdy. Globalistyczna firma prawnicza stojąca za tym konsorcjum ma 100-letnie doświadczenie w promowaniu globalnego zarządzania.