Lipiec 2022

Punkt orientacyjny: Sąd Najwyższy podejmuje ogromny cios w agendę dotyczącą zmian klimatycznych

EPA była nielegalnie używana jako młot do ustawiania arbitralnych poziomów emisji dwutlenku węgla wyczarowanych przez globalną kabałę ocieplającą, która stara się popchnąć świat w kierunku zrównoważonego rozwoju, czyli technokracji. Ponieważ EPA jest pod zwierzchnictwem prezydenta, umyka kontroli Kongresu. Już nie. Jeśli Kongres nie ustali poziomów i limitów, nie zostaną one ustalone.