8 lipca 2022 r.

Totalitaryzm: Big Tech pokazuje swoje prawdziwe kolory

Łącznie Big Tech jest całkowicie antydemokratyczny, antypaństwowy i proautorytarny. Nie daj się zwieść oskarżeniom o bycie przebudzonym, komunistą lub socjalistą: technokracja poszukuje bezpośredniej kontroli nad każdym człowiekiem, każdym zwierzęciem, każdym systemem i każdym zasobem na planecie. Jeśli nie zostanie odrzucony, ustanowi nierozerwalną dyktaturę naukową.Stan bezpieczeństwa biologicznego: całkowite przejęcie FDA przez Big Pharma

Jest nie do pomyślenia na jakimkolwiek poziomie, aby dokładne testy nie były wymagane w przypadku leków zmieniających życie, takich jak eksperymentalne zastrzyki mRNA, ale wpływ Wielkiej Farmacji na FDA właśnie to osiągnął, dając eugenikom pełną i autonomiczną kontrolę nad ludzkim zdrowiem i genomem. Tak więc ludzie są ostatnią granicą, którą należy pokonać w dążeniu do całkowitego zarządzania zasobami, czyli Technokracji.