1 lipca 2022 r.

SEC wykorzystuje wymagania ESG do kierowania małymi gospodarstwami

Kiedy prezydent Biden powiedział, że użyje „całego rządu” do egzekwowania swojego samobójczego, ekologicznego programu, nikt nie podejrzewałby, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd może wciągnąć się w małe rolnictwo, a jednak tak się stało. Ostatecznie drobni rolnicy, którzy się nie rolują i nie przestrzegają, zostaną wyrzuceni z biznesu z powodu nadmiernej regulacji i odmowy kapitału.


Technokraci korporacyjni wykorzystują ESG do napędzania technokracji

ESG (Environmental, Social, Governance) to globalne oszustwo inspirowane przez ONZ, które ma na celu popychanie świata w kierunku zrównoważonego rozwoju (znanego również jako technokracja), kontrolowanie wszystkich zasobów i jednoczesne zabijanie kapitalizmu i ekonomii wolnorynkowej. ESG jest wspierane przez ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne i główne banki inwestycyjne.


Punkt orientacyjny: Sąd Najwyższy podejmuje ogromny cios w agendę dotyczącą zmian klimatycznych

EPA była nielegalnie używana jako młot do ustawiania arbitralnych poziomów emisji dwutlenku węgla wyczarowanych przez globalną kabałę ocieplającą, która stara się popchnąć świat w kierunku zrównoważonego rozwoju, czyli technokracji. Ponieważ EPA jest pod zwierzchnictwem prezydenta, umyka kontroli Kongresu. Już nie. Jeśli Kongres nie ustali poziomów i limitów, nie zostaną one ustalone.